Комунальний заклад

  Бериславський медичний фаховий коледж

  Херсонської обласної ради

       

  Методичний кабінет

  План роботи методичного кабінету

  на 2019/2020 н.р.

  Навчально-методична робота – це цілісна, заснована на досягненнях науки і передової педагогічної практики, система взаємопов`язаних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного викладача, а в кінцевому рахунку – на створення сучасного освітнього середовища в коледжі.

  Мета:

  • Підвищення якості науково-методичної роботи на діагностичній основі з забезпеченням різноманітних форм навчання.
  • Підвищення ефективності навчально-виховного процессу.
  • Стимулювання самоосвіти та творчого пошуку викладачів.

  Завдання:

  • Вивчення якості забезпечення навчально-виховного процесу кадрами з відповідною педагогічною освітою;
  • Стимулювання викладачів до самоосвіти, активізація їх творчого потенціалу.

  Пріоритети:

  • Ефективність науково-методичної роботи.
  • Якісна самоосвіта – індивідуальна робота кожного викладача.
  • Участь у методичній роботі – одна зі складових професійної активності викладача вищого навчального закладу.

  Шляхи реалізації:

   №

   Зміст заходу

   Термін   виконання

   1.

   Створювати належні умови для підвищення   професійної майстерності та рівня методичної   підготовки педагогічних кадрів.

   постійно

   2.

   Реалізувувати науково-методичну проблему   коледжу «Формування клінічного мислення та   громадянської свідомості як ключової   компетентності успішної особистості випускника   медичного коледжу»

   до 2022 року

   3.

   Своєчасно надавати різноманітні інформаційні   послуги та консультації

   постійно

   4.

   Створювати належні умови для оволодіння   викладачами інноваційними методиками навчання

   постійно

   5.

   Забезпечувати роботу науково-практичних   семінарів, конференцій з актуальних питань   педагогіки та психології

   постійно

   6.

   Вивчати, узагальнювати та поширювати   перспективний досвід викладачів коледжу,   регіону, країни; матеріали висвітлювати в   педагогічних виданнях, засобах масової   інформації.

   постійно

   7.

   Спрямувати роботу циклових комісій на:

    - удосконалення електронного варіанту   навчально-методичного забезпечення дисциплін;

    - підвищення ефективності використання   навчально-методичного забезпечення дисциплін;

    - створення належних умов для організації   самостійної роботи студентів;

    - поповнення внутрішньої комп’ютерної мережі   матеріалами для самостійної роботи студентів.

   постійно

   8.

   Розширити та удосконалювати систему   спецкурсів, факультативів, гуртків з метою   залучення студентів до пошукової, науково-   дослідницької роботи.

   постійно

   9.

   Забезпечувати належні умови для ефективної   роботи циклових комісій та творчих груп   педагогів.

   постійно

   10.

   Забезпечувати участь викладачів навчального   закладу в роботі обласних методичних   об’єднаннях, обласних науково-методичних   конференціях, оглядах методичної роботи,   педагогічних читаннях, виставках тощо.

   постійно

   11.

   Продовжувати та розширювати в коледжі   дослідницьку роботу викладачів та студентів під   їх керівництвом

   постійно

   12.

   Сприяти участі студентів та викладачів у   міжнародних програмах, конференціях, семінарах   тощо

   постійно

   13.

   Укласти угоди про співробітництво з науковими   та  лікувальними установами, навчальними   закладами, громадськими організаціями

   постійно

   14.

   Створити та постійно поповнювати електронний   банк даних матеріалів стосовно інноваційних   форм і методів навчання, перспективного   педагогічного досвіду.

   постійно

   15.

   Організувати роботу „Школи молодого   викладача”  (за окремим планом).

   постійно

   

  Очікувані результати:

  • Підвищення науково-методичної та психологічної підготовки педагогічних працівників.
  • Піднесення на якісно новий рівень роботи педагогічного коллективу.
  • Створення умов для поліпшення психолого-педагогічної, методичної та практичної підготовки педагогічних кадрів.
  • Підвищення рівня комп’ютерної та інформаційної грамотності педагогічних працівників.

   

  Науково-методична діяльність викладачів коледжу - переглянути

  Плани проведення тижнів професійної майстерності - переглянути

   

   

  foot1

  foot2

  foot3

  Наша адреса
  74300, м. Берислав, Херсонська область,  вул.1 Травня, 173
  тел./факс:  8 (05546) 7- 48- 80;  7- 57- 06 – приймальна; 7- 54 - 69;  7- 53 - 77 – черговий,
  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  © 2022 Бериславський медичний коледж