Комунальний заклад

  Бериславський медичний фаховий коледж

  Херсонської обласної ради

       

  Навчальний процес

  МЕТОДИЧНА РОБОТА

  У сучасних умовах розвитку освіти в Україні виняткового значення набуває система науково-методичної роботи. Вона ґрунтується на системних нововведеннях мети, змісту освіти, технологій, організації освітнього процесу.

  Методична робота в коледжі – це показник сучасності  закладу освіти. Вона є складовою частиною освітньо-виховного процесу.

  Основною метою організації методичної роботи є підвищення професійної майстерності та творчого потенціалу викладачів, розвиток інноваційної діяльності педагогічного колективу.

  У своїй діяльності керуємося такими принципами:

   

  • відповідність системи роботи коледжу соціальному замовленню суспільства і держави в умовах національних перетворень;
  • науковість методичної роботи;
  • системність методичної роботи;
  • комплексний характер методичної роботи (єдність і взаємозв’язок всіх сторін і напрямів діяльності щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів з питань методики, дидактики, теорії виховання, педагогічної етики та розвитку загальної культури тощо);
  • системність, послідовність, наступність, безперервність, всебічне охоплення педагогів різними формами методичної роботи протягом навчального року, утвердження методичної роботи як частини системи безперервної освіти;
  • творчий характер методичної роботи, максимальна активізація діяльності педагогів.

               

   У 2023/2024  н.р. коледж  працює над наступною методичною проблемою: «Удосконалення професійних компетентностей майбутніх медичних працівників шляхом цифровізації освіти»

  З метою створення ефективної системи обміну досвідом педагогів з питань практичного використання педагогічних технологій на засадах компетентнісного підходу постійно удосконалюються форми проведення методичної роботи, поряд із традиційними формами роботи практикуються і нестандартні форми, які поступово залучають педагогів до активної професійної діяльності: семінар – практикум “Апгрейд викладача” з теми «Організація роботи викладача в додатку Google Сlassroom», методичний семінар «Педагогічний органайзер: тайм-менеджмент викладача», психолого-педагогічна толока «Розвиток емпатійності у студентів як психолого – педагогічна проблема», робота творчих груп («Воркшоп як активний розвиваючий метод групової роботи», майстер – клас «Стандарти сестринської діяльності. Від теорії до практики», «фокус-група» з теми «Веб-квест як засіб активізації навчальної діяльності студента», дифузна група щодо опанування методами роботи з інтерактивною дошкою «Інтерактивна дошка: повноцінне використання».

  За своєю суттю методична робота спрямована на формування інноваційного освітнього середовища, тому планування видів і форм методичної роботи здійснюється на основі аналізу конкретного стану справ у коледжі, на циклових комісіях, враховує існуючі методичні, організаційні, навчальні проблеми. Зміст методичних заходів, які відбуваються, відповідає принципу науковості методичної роботи.

  Структура методичної роботи в Бериславському медичному фаховому коледжі 

   

  Викладачі коледжу постійно беруть участь у:

  • міжнародних, регіональних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях
  • складі журі обласних етапів предметних олімпіад із загальноосвітніх дисциплін серед студентів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області
  • складі журі конкурсів професійної майстерності «Краща медична сестра» серед медичних коледжів
  • майстер-класах для викладачів закладів фахової передвищої освіти.

  Педагогічний колектив коледжу працює над наповненням та оновленням методичного забезпечення занять, доповнює та створює матеріали поточного й підсумкового контролю знань та вмінь у формі проблемних питань, ситуаційних задач, завдань тестового різнорівневого контролю тощо.

  Методична служба коледжу організовує роботу щодо формування методичної компетентності викладачів в рамках самоосвіти. У методичному кабінеті зібрані інформаційні, інформаційно-методичні  матеріали, зразки навчальної документації, добірки статей, відеоматеріали, презентації та ін. 

   

   Результатом впровадження цифрових технологій в освітній процес є перехід на якісно-новий рівень надання освітніх послуг, формування педагогічного колективу, що вільно працює у інформаційному просторі, активно використовує цифрові технології.

   

  Застосування цифрових технологій при організації навчальної діяльності студентів дозволяє реалізувати головні завдання модернізації вищої медичної освіти, а саме: випуск кваліфікованих медичних кадрів із високим рівнем сформованості ключових, базових, професійних компетентностей. В освітній процес успішно впроваджуються технології активного та інтерактивного навчання, технологія розвитку критичного мислення, що дозволяє покращити якість освітнього процесу, розвинути пізнавальну активність студентів, сформувати вміння та навички самостійного здобування знань, їх свідомого застосування на практиці. Для формування навичок критичного мислення впроваджуються інтерактивні методи: парна та групова робота, дискусії, проектна технологія, ділові, рольові ігри, «веб-квест», «воркшоп».

  Авторські блоги з навчальних дисциплін, на яких розміщені навчально-методичні матеріали, дозволяють впроваджувати елементи дистанційного навчання, реалізувати «змішане» навчання, формують пізнавальну активність студента, вдосконалюють навички самостійної роботи в інформаційних базах даних мережі Інтернет.

  Методична служба коледжу перебуває у пошуках ефективних форм, методик, технологій підвищення фахової кваліфікації, розвитку педагогічної компетентності, спрямованих на формування висококваліфікованого кадрового потенціалу. Інноваційний менеджмент в методичній роботі реалізується шляхом організації методичної роботи з педагогами на основі діагностування, упровадження партнерського стилю відносин творчої співпраці в організації методичної роботи. 

  Зміни до Положення про атестацію педагогічних працівників - переглянути

   

  Освітньо-професійна програма "Лікувальна справа" (Фаховий молодший бакалавр) - ПЕРЕГЛЯНУТИ

  Освітньо-професійна програма "Сестринська справа" (Фаховий молодший бакалавр) - ПЕРЕГЛЯНУТИ

  Освітньо-професійна програма "Фармація" (Фаховий молодший бакалавр) - ПЕРЕГЛЯНУТИ

   

  Літня екзаменаційна сесія 2023/2024 н.р. - ПЕРЕГЛЯНУТИ

  Зимова екзаменаційна сесія 2023/2024 н.р. - ПЕРЕГЛЯНУТИ

   

  Графік навчального процесу спеціалізації "Сестринська справа" - ПЕРЕГЛЯНУТИ

  Графік навчального процесу спеціалізації "Лікувальна справа" - ПЕРЕГЛЯНУТИ

  Графік навчального процесу спеціалізації "Фармація" - ПЕРЕГЛЯНУТИ

   

  foot1

  foot2

  foot3

  Наша адреса
  74300, м. Берислав, Херсонська область,  вул.Героїв України, 173
  тел./факс:  8 (05546) 7- 48- 80;  7- 57- 06 – приймальна; 7- 54 - 69;  7- 53 - 77 – черговий,
  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  © 2024 Бериславський медичний коледж