Комунальний заклад

  Бериславський медичний фаховий коледж

  Херсонської обласної ради

       

  Ліцей

  ЛІЦЕЙ БІОЛОГО-ХІМІЧНОГО ПРОФІЛЮ

  КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

  «БЕРИСЛАВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ»

  ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ


  За ініціативою директора комунального закладу «Бериславський медичний фаховий коледж» Херсонської обласної ради Володимира Петровича Кучера у 2012 році було створено структурний підрозділ вишу - ліцей природничо-мaтематичного напрямку (біолого-хімічного профілю), що забезпечило створення умов для здобуття старшокласниками поглиблених знань з профілюючих дисциплін – біології та хімії, здобуття освіти понад державний освітній мінімум, здійснення науково-практичної підготовки талановитої молоді до навчання у вищому навчальному закладі із забезпеченням конкретної сфери профорієнтації й можливостей у виборі майбутнього профілю вищої освіти. Навчальний заклад має 55-річну історію, і протягом цього періоду склалися традиції, відпрацьована високопродуктивна система викладацької діяльності, що забезпечує якісну профільну підготовку учнів.

  Відповідальним за організацію навчально-виховного процесу ліцею у 2012 році було призначено викладача-методиста, спеціаліста вищої категорії, кандидата політичних наук Тетяну Вікторівну Срібну, завідувача відділення післядипломної освіти.

  Протягом шести навчальних років діяльності ліцею освіту в ньому здобули 116 учнів. 83% випускників продовжили навчання у Бериславському медичному коледжі, інші стали студентами провідних вишів України, а саме: Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Запорізького державного медичного університету, Одеського державного екологічного університету, Херсонської державної морської академії, Херсонського державного університету, Херсонського державного аграрного університету, професійно-технічних закладів України тощо.

   

  Станом на 2023 рік у ліцеї природничо-математичного напрямку навчається 16 учнів.

   

   

   

   

  ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ

  Для участі в конкурсному відборі абітурієнти подають особисто до Приймальної комісії коледжу наступні документи:

   

  • заяву на ім’я директора медичного коледжу, яка заповнюється учнем та одним з його батьків або офіційним опікуном при поданні документів;
  • копію свідоцтва про народження;
  • копію ідентифікаційного номера;
  • довідку з місця проживання ;
  • табель успішності з оцінками за останній клас (з  високим  та  достатнім  рівнем  навчальних  досягнень);
  • медичну довідку про стан здоров’я за формою 0-86-1/0;картка щеплень;
  • 6 кольорових фотокарток  розміром 3x4 см ;
  • довідка про склад сім'ї;
  • характеристика зі школи;
  • паперова папка на зав'язках;
  • 2 шт. конверта з марками;
  • копії документів про пільги (для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС, інших категорій);
  • оригінали або копії грамот та дипломів Міжнародних, Всеукраїнських, обласних та міських олімпіад.

   

  ЗРАЗКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ДО ЛІЦЕЮ 2020 РОКУ

   ВИКЛАДАЧІ ЛІЦЕЮ

  Людмила Іванівна Драган - викладач дисципліни «Хімія», спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

  Методична проблема, над якою працює викладач: «Формування ключових компетентностей на заняттях з хімії через використання педагогічних інновацій».

  Закінчила Херсонський педагогічний інститут Н.К.Крупської природничий факультет у 1976 році.

  Педагогічний стаж - 46 роки.

   

   

  Педагогічний стаж - 21 рік.

  Валентина Василівна Піскунова – викладач дисципліни «Біологія», голова циклової комісії викладачів природничо-наукової підготовки, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

  Науково-методична проблема, над якою працює викладач: «Застосування інноваційних технологій під час вивчення дисциплін «Біологія» та «Ріст і розвиток людини» для формування ключових компетентностей майбутніх молодших спеціалістів».

  Закінчила Херсонський державний педагогічний інститут ім. Н.К.Крупської, природничий факультет у 1990 році.

  Педагогічний стаж - 26 років.

   

   

   

  Ірина Анатоліївна Ушаньова - викладач дисципліни «Математика», спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

  Методична проблема, над якою працює викладач: «Формування математичної компетентності як органічної складової професійної компетентності особистості».

  Закінчила Херсонський педагогічний інститут Н.К.Крупської, фізико-математичний факультет у 1982 році.

  Педагогічний стаж - 34 роки.

   

  Педагогічний стаж - 33 роки.

  Валентина Вікторівна Дідик – викладач дисциплін «Правознавство», «Людина і світ», «Географія», викладач І кваліфікаційної категорії.

  Методична проблема, над якою працює викладач: «Формування компетентностей студентів та ліцеїстів через активізацію пізнавальної діяльності на заняттях історії та географії». Закінчила Мелітопольський педагогічний інститут факультет «Географія» у 1998 році.

  Педагогічний стаж - 24 роки.

   

  Марина Олександрівна Іщенко – викладач дисципліни «Англійська мова», спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.

  Методична проблема, над якою працює викладач: «Формування та розвиток комунікативної компетенції на заняттях української та англійської мови та літератури в контексті інноваційного простору».

  Закінчила Херсонський державний університет інститут філології та журналістики у 2006 році.

  Педагогічний стаж -10 років.

   

    

  Олександр Орестович Дідик – викладач дисциплін «Фізика», «Інформатика», «Медреєстратор-користувач комп’ютерною технікою», викладач І кваліфікаційної категорії.

  Методична проблема, над якою працює викладач: «Формування ключових компетентностей студентів та учнів ліцею у процесі викладання фізики, астрономії та інформатики».

  Закінчив Херсонський педагогічний інститут фізико-математичний факультет у 2001 році.

  Педагогічний стаж - 22 роки.

   

  Людмила Василівна Сенченкова – викладач дисципліни  «Психологія», спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач.

  Методична проблема, над якою працює викладач: «Ефективність організації і проведення самостійної поза аудиторної роботи студентів як засіб самостійного і творчого мислення студентів, їх інтелектуальних здібностей».

  Закінчила Запорізький педагогічний інститут факультет педагогіки та психології у 1974 році.

  Педагогічний стаж - 34 роки.

   

   

  Світлана Іванівна Шаповалова – викладач дисципліни «Психологія», спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.

  Методична проблема, над якою працює викладач: «Впровадження інноваційних підходів в реалізації змісту та методів викладання природничих дисциплін через гуманізацію навчального процесу».

  Закінчила Херсонський державний університет, факультет психології у 2008 році.

  Педагогічний стаж - 12 років.

   

  Ірина Ігорівна Сергієнко – викладач дисциплін «Основи здоров’я», «Технології (Основи здоров’я та професійної медичної діяльності)», «Екологія», «Валеологія», спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії.

  Методична проблема, над якою працює викладач: «Застосування методів інноваційних технологій в медицині при вивченні дисципліни «Фізіологія» з метою формування клінічного мислення у студентів».

  Закінчила Одеський національний університет імені І.І.Мечникова біологічний факультет у 2011 році.

  Педагогічний стаж - 6 років.

  Ніна Василівна Глинянська – викладач дисципліни «Естетика», спеціаліст вищої категорії, практичний психолог-методист.

  Методична проблема, над якою працює викладач: «Формування психологічного мислення та громадянської свідомості як ключової компетентності успішної особистості випускника медколеджу».

  Закінчила Мелітопольський державний педагогічний інститут біолого-хімічний факультет у 1989 році та Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів психологічний факультет у 1996 році.

  Педагогічний стаж - 29 років.

   

  Ірина Володимирівна Федунова – викладач дисципліни «Фізична культура», спеціаліст І кваліфікаційної категорії.

  Методична проблема, над якою працює викладач: «Створення ефективної оздоровчої системи в навчально-виховному процесі студентів».

  Закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут, факультет фізичної культури у 1995 році.

  Педагогічний стаж - 24 роки.

   

   

  Олександр Васильович Жуковський – викладач дисципліни  «Захист Вітчизни», спеціаліст вищої категорії.

  Методична проблема, над якою працює викладач: «Формування у студентів методологічного розуміння збереження здоров`я як суспільної цінності».

  Закінчив Дніпропетровський інститут фізичної культури факультет фізичного виховання і спорту в 1976 році.

  Педагогічний стаж – 25 років.

   

   

   

  Аліна Едуардівна Ваврищук – викладач дисципліни «Кліматотерапія», спеціаліст.

  Методична проблема, над якою працює викладач: «Засоби формування клінічного мислення у студентів під час підготовки середнього медичного персоналу».

  Закінчила Бериславський медичний коледж у 2014 році; Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського у 2016 році.

  Педагогічний стаж – 3 роки.

  Євгенія Павлівна Коваленко – викладач дисципліни «Технології (Медицина. Загальний догляд за хворими)»,  спеціаліст.

  Навчається в Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова на біологічному факультеті.

  Педагогічний стаж – 3 роки.

   

   

   

   

  Олена Володимирівна Кобзєва – викладач дисципліни «Музичне мистецтво», спеціаліст І кваліфікаційної категорії.

  Закінчила Мелітопольський державний педагогічний університет факультет музики у 1999 році.

  Педагогічний стаж – 25 років.

   

   

  foot1

  foot2

  foot3

  Наша адреса
  74300, м. Берислав, Херсонська область,  вул.Героїв України, 173
  тел./факс:  8 (05546) 7- 48- 80;  7- 57- 06 – приймальна; 7- 54 - 69;  7- 53 - 77 – черговий,
  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  © 2024 Бериславський медичний коледж