Комунальний заклад

  Бериславський медичний коледж

  Херсонської обласної ради

       

  Практичний психолог

  РОБОТА ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

  Основна мета діяльності практичного психолога - створення психологічного супроводу навчально-виховного процесу медичного коледжу. Вона реалізовується через роботу зі студентами, викладачами, батьками та ведеться у таких напрямках, як:

  • психодіагностика;
  • консультативна робота;
  • корекційна та розвивальна робота;
  • психопрофілактика;
  • організаційно-методична робота.

  Актуалізація потреби у творчій особистості за умов перетворення суспільства висуває питання про необхідність створення певних умов для виховання такої особистості. І головним в роботі практичного психолога є виявлення та розвиток індивідуальних рис особистості, допомога в формуванні егоідентичності людини, що полягає в усвідомленні її неповторності, унікальності, сприяє розвитку свободи особистості. Саме на це і спрямована діяльність психологічної служби в Бериславському меличному коледжі.

   Психодіагностика. За допомогою опитувальників, тестів, проективних методик, індивідуальних бесід і спостереження виявляються індивідуальні риси особистості кожного студента.

   Групова корекційно-відновлювальна та розвивальна робота включає проведення ділових ігор, практичних занять, тренінгів з використанням елементів гештальттерапії. Метою даного виду роботи є розкриття внутрішніх ресурсів особистості і водночас соціальна адаптація. Тільки засвоюючи суспільні цінності, людина оволодіває певними знаннями, вміннями, еталонами діяльності і відносин, що забезпечують орієнтацію в оточуючому світі і творчу взаємодію з природою та суспільством.

   Організація індивідуально-психологічної допомоги в подоланні труднощів особистості - ще один напрямок цієї роботи. В коледжі створено пункт психологічних консультацій та корекційно-розвивальної роботи. Індивідуальна робота із студентами орієнтована на розвиток особистості, усвідомлення її унікальності, розкриття творчих здібностей юнаків та дівчат. Дана робота спрямована на виявлення та сприяння розвитку особистісного потенціалу студентів нашого коледжу.

  У навчальному закладі діє «Школа лідерів», що  передбачає особистісний ріст юнаків та дівчат, розвиток вмінь приймати рішення та брати на себе відповідальність за свої вчинки, визначати життєві цінності та вірно вибудовувати пріоритети, успішно працювати в команді.

   Заняття школи лідерів проводяться в тренінговій формі, з використанням ділових ігор, що дає можливість через самопізнання, самовизначення сформувати активну життєву позицію, усвідомити лідерство як процес та вивчити його особливості, набути досвід розв’язання проблем, досягнення ефективності в навчанні та особистому житті, ознайомитись із техніками переконання, ведення дискусій, оволодіти елементами рефлексії та релаксації.

   Таким чином відбувається психологічна підготовка майбутнього медичного працівника через впровадження особистісно-орієнтованих технологій у навчально-виховний процес.

   

  ОТНОШЕНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ

  Говорят, что в подростковом возрасте конфликтов с родителями происходит намного больше. Конфликт - обычная часть любых отношений. Однако во время каких-либо изменений конфликтов происходит больше. Давайте смело смотреть этому в лицо. Становясь старше, вы изменяетесь физически, эмоционально, изменяется образ вашего мышления и восприятия себя. В юности эти изменения происходят быстро, а родителям необходимо время, чтобы привыкнуть к изменениям в вас.

   

  НЕКОТОРЫЕ ПРИЧИНЫ КОНФЛИКТА

  Вы изменяетесь и взрослеете, изменяется образ вашего мышления, ваша реакция на конфликт и взаимоотношения с родителями. Родителям иногда тяжело справляться со всем этим, они могут чувствовать себя неуверенно в том, как реагировать на человека, который недавно был их маленьким ребенком, а сейчас - молодой человек (или девушка).

   ИЗМЕНЕНИЯ В МЫШЛЕНИИ

  Поскольку вы становитесь старше, вы меняетесь и взрослеете во многом, например в том, как вы думаете. Вопросы ваши становятся более глубокими  и трудными для понимания по сравнению с теми вопросами, которые задают маленькие дети.

  Это то время, когда вы начинаете думать о своих ценностях в жизни и задавать вопросы о тех ценностях, которым вы научились у родителей.

  Различия во мнениях могут вести к конфликту.

  Изменения в том, как родители справляются с конфликтом

  Когда вы были маленькими, ваши родители могли довольно-таки легко прервать конфликт с вами: например, отправить вас в вашу комнату. Теперь же вы стали взрослее, кричите громче и родителям стало труднее. Может показаться, что споров возникает больше, потому что они становятся более сложными и их тяжелее решать.

  Изменение отношений

  Ваши отношения с родителями изменяются по мере вашего взросления. Когда вы были маленьким, в семье руководили ваши родители. По мере вашего взросления отношения становятся более равными, вы все общаетесь друг с другом на одном уровне. Это изменение не происходит внезапно. Процесс перехода от одного типа отношений к другому может быть настоящей борьбой, и ваши родители все еще несут ответственность за вас в течение долгого времени, пока вы не почувствуете, что вам следует нести ответственность за себя, поэтому об этих вопросах необходимо много говорить.

  Изменение личности

  Все мы проходим стадии развития в течение своей жизни. Во время перехода от младенца к малышу, далее к ребенку, подростку, юноше ваши родители также проходят подобные стадии. Они переходят от молодого человека к взрослому, далее к среднему возрасту. И у всех нас возникают личные "возрастные" кризисы на пути. Физиологи называют это "кризисы, связанные с развитием", и проходить эти стадии и кризисы - обычное явление для всех нас. Вы, вероятно, слышали о "кризисе среднего возраста"? Родители могут проходить через этот кризис в середине своей жизни, в то время как молодые люди могут проходить через свой "кризис личности". Все одновременно - под одной крышей. Пугающий факт! Всем одновременно находиться под одной крышей не легкая задача.

  Как родители справляются с вашими изменениями

  Будучи подростком, вы растете и изменяетесь столь быстро, что вашим родителям бывает трудно не отставать от этих изменений. Это время, когда вы хотите в какой-то степени быть независимым. Вы хотите быть самим собой. Короче говоря, это то время, в течение которого вы формируете свою собственную личность (как будто бабочка, появляющаяся из кокона!). Это еще один из признаков кризиса развития - часто через него пройти сложнее всего. Родителям может быть трудно привыкнуть к этим изменениям и к вашему новому «Я». Это может быть трудно и для вас. Иногда, когда вы чувствуете себя подавленным и неуверенным, так хочется "сорвать это" на самых близких людях).

  Родители желают защитить вас

  Ваши родители очень хорошо знают, что молодые люди могут подвергаться риску, попадая в трудные и, возможно, опасные ситуации. Родителям страшно, если они не знают, что с вами происходит, всё ли в порядке, они воображают, что может случиться.

  Ваши родители чувствуют потребность вести вас и защищать от опасности. Проблема состоит в том, что вы хотите узнавать все сами, и вам кажется, что родители вмешиваются в вашу жизнь. А они просто хотят обезопасить вас. Это несоответствие в понимании может закончиться стычками и спорами. В подобной ситуации необходимо, чтобы обе стороны пришли к компромиссу. Родители должны понимать, что молодым людям необходимо учиться жизни самостоятельно. Это также время обучения для родителей - они учатся, когда уступить и когда вмешаться (поэтому будьте терпеливыми к ним). Если ваши поступки могут повлиять на вашу будущую жизнь, или это касается других людей, то серьезно подумайте, не лучше ли попросить у ваших родителей или взрослых, которым вы доверяете, совета перед тем, как принять свое решение. (Родители будут больше доверять вам, если увидят, что вы действительно думаете о последствиях и о том, что вы делаете).

  foot1

  foot2

  foot3

  Наша адреса
  74300, м. Берислав, Херсонська область,  вул.1 Травня, 173
  тел./факс:  8 (05546) 7- 48- 80;  7- 57- 06 – приймальна; 7- 54 - 69;  7- 53 - 77 – черговий,
  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  © 2019 Бериславський медичний коледж