Комунальний заклад

  Бериславський медичний коледж

  Херсонської обласної ради

       

  Студентське наукове товариство

  ПОЛОЖЕННЯ

  про наукове студентське товариство Бериславського медичного коледжу

  1.   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1   Наукове студентське товариство Бериславського медичного коледжу (далі – НСТ) як громадське об’єднання діє з метою координації, організаційного та науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю, створення сприятливих умов для розвитку і реалізації творчих здібностей студентів коледжу, залучення їх до активної науково-дослідної, пошукової діяльності в процесі навчання у вищому навчальному закладі, участі у вирішенні актуальних медичних проблем.

  1.2   НСТ - це добровільна суспільна організація студентів, які виявляють інтерес до науково - організаційної та дослідницької праці та активно приймають участь в ній.

  1.3  НСТ сприяє підвищенню якості спеціальної підготовки студентів. Участь в діяльності НСТ поширює загальний та професійний кругозір майбутніх спеціалістів, вчить самостійності, більш поглибленому засвоєнню матеріалу.

  1.4  НСТ органічно пов'язане з навчально-виховним процесом в коледжі. Участь в діяльності НСТ розширює кругозір майбутнього спеціаліста, привчає його до самостійної повсякденної роботи, серйозного та задумливого аналізу питань, до творчого рішення задач та більш глибокому засвоєнню матеріалу, розвиває та закріплює низку спеціальних професійних навичок та вмінь, поглиблює та поповнює теоретичні знання.

  1.5    НСТ формує навички щодо праці над собою, допомагає формуванню морально-етичних та професійних основ діяльності фахівця.

  1.6   Членами НСТ можуть бути студенти, що активно займаються пошуковою та науково-дослідною роботою, рекомендовані цикловими комісіями коледжу.

  2. ЗАВДАННЯ НСТ

  2.1 Активізація різних видів пошукової, навчально-дослідної діяльності широких верств студентства з метою забезпечення найбільш глибокого і повного оволодіння обраною спеціальністю, формування навичок самостійного проведення наукових досліджень та творчого підходу до вирішення актуальних науково-практичних та теоретичних проблем.

   2.2 Залучення найбільш обдарованих студентів до активної участі у науково-дослідній діяльності коледжу, циклових комісій у складі наукових проблемних груп.

  2.3   Надання організаційної, методичної та практичної допомоги студентам у реалізації їх творчих ідей, пропозицій тощо.

  2.4   Популяризація серед студентів досягнень сучасної медичної науки, посилення наукового аспекту в підготовці  молодших спеціалістів.

  2.5   Заохочення студентів, які досягли помітних успіхів у науково-дослідній роботі.

  2.6  Навчання студентів методам лабораторних та клінічних досліджень, вивчення сучасної медичної  апаратури, освоєння нових методів діагностики, лікування та профілактики захворювань.

  2.7  Організація та проведення на циклових комісях тематичних студентських олімпіад.

  2.8  Організація та проведення студентських наукових конференцій,  семінарів, виставок студентських наукових робіт.

  2.9  Сприяння публікації та впровадженню в практику найкращих студентських наукових робіт.

  3. ФУНКЦІЇ НСТ

  3.1  Здійснення організаційного і методичного забезпечення заходів щодо пошуку, відбору і навчання талановитої молоді для організації її активної участі у науково-дослідній роботі:

  • проведення студентських олімпіад;
  • організація конкурсів наукових проектів;
  • підготовка наукових конференцій, шкіл-семінарів, круглих столів;
  • здійснення інших творчих змагань.

  3.2 Внесення конкретних пропозицій щодо вдосконалення науково-методичної роботи з обдарованою молоддю, активізації її участі у наукових дослідженнях.

  3.3  Сприяння створенню творчих студентських колективів і організацій, їх ефективної діяльності.

  3.4  Вивчення, узагальнення і розповсюдження передового досвіду вищих навчальних та академічних закладів з питань організації науково-дослідної роботи студентів.

  3.5  Проведення попереднього відбору та апробації кращих студентських робіт та їх представлення для участі в конкурсах.

  3.6  Координація роботи структурних підрозділів коледжу щодо удосконалення науково-дослідної роботи студентів.

  4. СТРУКТУРА НСТ

  4.1  Координаційним органом студентського наукового товариства коледжу є його рада.

  4.2  Рада НСТ - виконавчий орган студентського наукового товариства, який здійснює керівництво роботою НСТ.

  4.3 Рада НСТ обирається з найбільш активних членів НСТ. До складу ради НСТ коледжу входять голови рад студентських наукових товариств секцій училища, викладачі  коледжу, які відповідають за проведення НДРС в циклових комісіях.

  4.4  Структурними підрозділами ради студентського наукового товариства коледжу  є ради, обрані у відповідних секціях.

  5. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РОБОТИ НСТ

  5.1  Наукове студентське товариство та його ради працюють згідно з планом роботи, який складається на певний термін (протягом року) та затверджується на засіданні ради НСТ коледжу.

  5.2  Рада коледжу та секційні ради НСТ розглядають планові та інші питання у ході своїх засідань згідно затвердженого плану.

  5.3  НСТ працює на засадах відкритості, вільного доступу кожного студента, який проявляє інтерес до наукової роботи і бажає взяти участь в його діяльності.

  5.4  Контроль організації і проведення засідань ради, виконання плану роботи ради НСТ коледжу здійснює голова ради СНТ університету – завідувач практикою.

  6. ПРАВА НСТ

  6.1 Студентське наукове товариство коледжу складається з членів НСТ секцій та членів наукових проблемних груп. Членом секції та наукової проблемної групи може стати кожен встигаючий студент, бажаючий поглибити чи розширити свої знання,  вивчати методи дослідження, прийняти участь у науково - дослідницькій роботі.

  6.2 Вивчати  стан роботи з обдарованою молоддю у кращих вищих навчальних закладах МОН України, пропонувати конкретні заходи щодо її удосконалення  в Бериславському медичному коледжу.

  6.3 Подавати пропозиції щодо нагородження студентів–переможців та призерів творчих змагань, олімпіад, конкурсів та відзначення кращих наукових керівників і організаторів студентської наукової роботи.

  6.4  Бути присутнім та виступати з докладами на підсумкових студентських конференціях.

  6.5  Представляти свої праці для публікації у збірках, які випускає СНТ.

  6.6  Брати участь у всіх заходах, які організує НСТ.

  6.7  Переходити з однієї секції в іншу, повідомляючи наукового керівника та старосту секції.

  7. ОБОВЯЗКИ НСТ

  7.1  Член наукового студентського товариства повинен:

  • дотримуватися усіх вимог положення про НСТ;
  • виконувати рішення Ради НСТ;
  • розширювати свою загальну та спеціальну підготовку;
  • відвідувати наукові конференції НСТ;
  • приймати участь у всіх заходах, які проводить секція та Рада НСТ;
  • проводити науково - дослідницьку роботу та в намічений термін виконувати її.

   7.2  Звітувати про підсумки своєї діяльності на засіданні студентської ради коледжу.

  Студентське наукове товариство

  Тематика студентських пошуково-дослідницьких робіт 2014-2015 навчальний рік - ПЕРЕГЛЯНУТИ

  foot1

  foot2

  foot3

  Наша адреса
  74300, м. Берислав, Херсонська область,  вул.1 Травня, 173
  тел./факс:  8 (05546) 7- 48- 80;  7- 57- 06 – приймальна; 7- 54 - 69;  7- 53 - 77 – черговий,
  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  © 2019 Бериславський медичний коледж