Сестринська справа. Фармація


Відділення «СЕСТРИНСЬКА СПРАВА. ФАРМАЦІЯ"

Спеціальність 223 Медсестринство

Спеціалізація Сестринська справа

Термін навчання:

  • на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) - 4 роки;
  • на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 3 роки.

Ліцензійний обсяг: 75 осіб

(50 – державне замовлення, 25 – контрактна форма навчання).

Очолює відділення Сергієнко Ірина Ігорівна -  спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії, викладач дисципліни "Фізіологія".

Сучасна медична сестра – це висококваліфікований спеціаліст, професіонал, людина з широким світоглядом, можливості якої відкриваються саме в Бериславському медичному коледжі.

Сестра медична - здійснює професійну діяльність під керівництвом лікаря. Проводить прості діагностичні, лікувальні і фізіотерапевтичні процедури. Застосовує лікарські засоби для зовнішнього, ентерального і парентерального введення в організм пацієнта. Готує хворих до лабораторного, рентгенологічного, ендоскопічного та ультразвукового обстеження. Веде медичну документацію. Бере активну участь в поширенні медичних знань серед населення. Дотримується принципів медичної деонтології. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

Студенти вивчають чинне законодавство охорони здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров'я; права, обов'язки та відповідальність медичної сестри.

Отже, лікування не буде ефективним без належного догляду. Тому, основне завдання, яке ставить навчальний заклад перед майбутніми випускниками, - це засвоєння теоретичних знань та умінь, які засвоюютьтся на лекціях, практиках, при спостереженні і догляді за хворими під час виробничої та переддипломної практики, під час виконання сестринських маніпуляцій у тренажерних залах та спеціально обладнаної операційної, які знаходяться в приміщені коледжу.

Сьогодні відділення нараховує 325 студентів.

Випускники спеціальності "Сестринська справа" реалізують свій професіоналізм у лікарнях, санаторіях, оздоровчих та реабілітаційних центрах, пологових будинках, диспансерах, амбулаторіях,  медичних пунктах  шкіл, в якості сестри медичної операційної,  сестри  медичної  патронажної,  сестри-анестезистки, сестри медичної санітарної авіації, сестри медичної станції швидкої та невідкладної  допомоги.

Отримавши ступінь  молодшого спеціаліста, медичні сестри мають можливість продовжити освіту в медичних університетах та здобути ступінь  бакалавра,  а  в  перспективі - й  магістра. Зросла  роль медичних сестер, які здобувають освіту в Україні за європейськими стандартами. Медична сестра стає справжнім  партнером лікаря у наданні медичної допомоги  пацієнтам.

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

Спеціалізація Фармація

Термін навчання:

  • на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) - 3 роки;

Ліцензійний обсяг: 30 осіб

(10 – державне замовлення, 20 – контрактна форма навчання).

Фармація – галузь успішного професійного зростання в Україні.

Фармацевт – це молодший спеціаліст, який призначається для роботи в аптеках, на аптечних складах, у філіях аптек, аптечних пунктах, фармацевтичних фабриках, фармацевтичних складах та інших підприємствах аптечної служби. Сьогодні, фармація — це галузь надзвичайно динамічного розвитку, яка тісно пов’язана з новітніми світовими досягненнями науки. А фармацевт — це спеціаліст соціальноорієнтований та надзвичайно необхідний суспільству.

Підготовка студентів за спеціалізацією "Фармація" виконується на високому навчально-методичному рівні з використанням навчальних аудиторій, лабораторій, обладнаних сучасною комп’ютерною технікою. У навчальному закладі штучно імітовані «аптечні пункти». Навчальне місце кожного студента забезпечене необхідним лабораторним інструментарієм, хімічними реактивами, що використовуються під час виготовлення ліків. Студенти проходять пропедевтичну, фармакогностичну, технологічну практики. На відділенні навчається 12 студентів-відмінників, перед якими відкриваються всі перспективи подальшого навчання та професійного розвитку в Україні.

Після завершення навчання фармацевт володіє системними та змістовними знаннями з фармакології та фармакотерапії, хімії, аптечної технології ліків, організації та економіки фармації, менеджменту та маркетингу, фармакоекономіки та ін. Що дає можливість широкого вибору місця роботи: аптеки та їх структурні підрозділи; фармацевтичні компанії; фармацевтичні фірми; аптечні бази, склади; контрольно-аналітичні лабораторії; фармацевтичні фабрики, заводи; науково-дослідні інститути; клініко-діагностичні лабораторії; хіміко-фармацевтичні підприємства та парфумерно-косметичної галузі; економіко-маркетингові структури підприємств. Відповідні посади молодший спеціаліст галузі Фармація може обіймати не лише в Україні, а й в країнах зарубіжжя.

Отже, фармацевт — спеціаліст, фах якого, в силу своєї «багатовекторності» і різноплановості, може піддатися великій кількості перетворень та завжди відповідати вимогам часу. Фармацевт — це гідна європейська заробітна плата, високий рівень життя, приналежність до інтелектуальної еліти. Бути фармацевтом — це значить бути лідером, справжнім господарем своєї долі!
 


Старости та куратори академічних груп

відділення «Сестринська справа. Фармація»

111

Верстюк Інна Вікторівна

Шаповалова Інна Юріївна

112

Калюжна Яна Анатоліївна

Сугак Валентин Анатолійович

115

Алексєєнко Анна Олесіївна

Смірнов Павло Євгенович

211

Суходол Анна Петрівна

Шевченко Анна Олександрівна

121

Заруденець Дар’я Дмирівна

Нижник Сергій Васильович

122

Христова Каріна Володимирівна

Голубнича Людмила Петрівна

125

Марчук Катерина Василівна

Аркушенко Галина Геннадіївна

221

Вірязова Маргарита Володимирівна

Литвинова Аліна Едуардівна

131

Андрійчук Іванна Миколаївна

Димченко Людмила Ігорівна

132

Василеська Тетяна Андріївна

Тейсар Юлія Валентинівна

135

Чабанова Катерина Сергіївна

Запорожець Олена Миколаївна

231

Гарайнова Тетяна Сергіївна

Зима-Худякова  Ірина Олександрівна

141

Міщенко Ольга Сергіївна

Стратієнко Галина Іванівна

142

Денисенко Владлена Юріївна

Нагурня Наталія Степанівна

Форум


Ми в Facebook


Наш канал в Youtube


На даний момент 7 гостей на сайті

foot1

foot2

foot3

Наша адреса:
74300, м. Берислав,Херсонська область, вул.1 Травня, 173
тел./факс: 8(05546) 7-48-80; 7-57-06–приймальна; 7-54-69; 7-53-77–черговий, e-mail: medicbhs@ukr.net