Відділення

Лікувальна справа

Відділення «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА»

Спеціальність 223 Медсестринство

Спеціалізація Лікувальна справа

Термін навчання:

 • на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) - 4 роки;
 • на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 3 роки.

Ліцензійний обсяг: 75 осіб

(50 – державне замовлення, 25 – контрактна форма навчання).

Очолює відділення Галина Геннадіївна Аркушенко - спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії, викладач дисциплін: "Технологія ліків", "Основи медичного та фармацевтичного товарознавства", "Організація та економіка фармації", "Техніка лабораторних робіт".

Моя професія - фельдшер

Найпопулярнішою серед абітурієнтів є професія фельдшера. Фельдшер (нім. Feldscher від Feldscherer) спочатку перекладалось як польовий цирульник, хірург. Це медичний працівник із спеціальною освітою, який має право самостійно надавати першу медичну та долікарську допомогу на фельдшерсько-акушерському пункті (ФАПі); помічник лікаря в лікувально-профілактичних та санітарно-протиепідемічних установах. Освітня та професійна підготовка в коледжі дає можливість випускникові в умовах гострої конкуренції влаштуватись на роботу у здоровпункт будь-якого підприємства, на морські та річкові судна, у лікувальні заклади, працювати фельдшером станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги, очолювати ФАП на селі.

Професія має спеціальності

Фельдшер працює переважно в установах служби швидкої допомоги, виїжджає на виклики для надання першої допомоги хворому. За даними огляду ставить попередній діагноз. У разі потреби викликає лікаря або бригаду фахівців. Здійснює транспортування хворих при госпіталізації. Виконує медичні маніпуляції, внутрішньовенні ін'єкції, перев'язки тощо.

Фельдшер військовий веде прийом і медичний огляд, а також лікування у військових частинах, на кораблях за відсутності лікаря або під його наглядом.

Фельдшер психоневрологічних установ працює там, де відсутній лікар-психіатр, скеровує виявлених або тих, хто звернувся за допомогою в стаціонар і спостерігає за ними після виписки.

Фельдшер-акушер приймає пологи, проводить патронаж вагітних жінок і грудних дітей, вживає заходи щодо запобігання жіночої й дитячої смертності.

На сьогоднішній день на відділенні “Лікувальна справа” навчається 242 студента. Колектив відділення постійно працює над удосконаленням рівня практичної підготовки спеціалістів, в постійному творчому пошуку, аби перетворити вчорашнього випускника школи на висококваліфікованого фахівця, здатного успішно працювати в сучасних умовах.У процесі підготовки студентів запроваджуються новітні технології навчання: мультимедійні системи, підручники на електронних носіях; Internet-технології, активні форми навчання, основними з яких є тести, ділові ігри, відеофільми та створення практичних ситуацій з розподілом відповідних ролей між студентами.

З метою підвищення якості успішності студентів проводиться наступна робота: використання передових інноваційних технологій навчання; створення належних умов для співпраці навчального закладу з лікувально-профілактичними закладами міста та області; розвиток творчої науково-дослідницької роботи викладачів та студентів; участь у конференціях та конкурсах.

Освіта, отримана в коледжі, - гарант високого професіоналізму. Підготовка наших випускників відповідає найсучаснішим світовим стандартам медичної освіти, про що свідчать відгуки головних лікарів та пацієнтів медичних установ Херсонської області.

Навчання на відділенні «Лікувальна справа»  - відмінний варіант для тих, хто вже не хоче вчитися в школі і мріє про отримання спеціальності і працевлаштуванні в максимально швидкі терміни.

з/п

Номер академічної групи

П.І.П. старости

Кількість студентів в групі

П.І.П куратора1

113

Ричковська Анна Вікторівна

25

Драган Людмила Іванівна

2

114

Козаченко Анастасія Сергіївна

25

Мозгова Олена Миколаївна

3

212

Моргун Юлія Вадимівна

22

Омельяненко Дмитро Сергійович

4

123

Позігун Тетяна Володимирівна

25

Клікушина Яна Анатоліївна

5

124

Макуріна Анжеліка Олександрівна

25

Бай Ірина Олександрівна

6

222

Гусаров Анатолій

24

Рахмакова Наталія Олександрівна

7

133

Ковальчук Ольга Андріївна

25

Бєлєй Тетяна Ярославівна

8

134

Бумбу Кароліна Василівна

24

Піскунова Валентина Василівна

9

232

Прокіпець Павло Юрійович

23

Бриж Марина Іванівна

10

143

Шевцова Руслана Юріївна

24

Дідик Валентина Вікторівна

11

144

Кисельова Олександра Олегівна

25

Дідик Олександр Орестович

Сестринська справа. Фармація


Відділення «СЕСТРИНСЬКА СПРАВА. ФАРМАЦІЯ"

Спеціальність 223 Медсестринство

Спеціалізація Сестринська справа

Термін навчання:

 • на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) - 4 роки;
 • на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 3 роки.

Ліцензійний обсяг: 75 осіб

(50 – державне замовлення, 25 – контрактна форма навчання).

Очолює відділення Сергієнко Ірина Ігорівна -  спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії, викладач дисципліни "Фізіологія".

Сучасна медична сестра – це висококваліфікований спеціаліст, професіонал, людина з широким світоглядом, можливості якої відкриваються саме в Бериславському медичному коледжі.

Сестра медична - здійснює професійну діяльність під керівництвом лікаря. Проводить прості діагностичні, лікувальні і фізіотерапевтичні процедури. Застосовує лікарські засоби для зовнішнього, ентерального і парентерального введення в організм пацієнта. Готує хворих до лабораторного, рентгенологічного, ендоскопічного та ультразвукового обстеження. Веде медичну документацію. Бере активну участь в поширенні медичних знань серед населення. Дотримується принципів медичної деонтології. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

Студенти вивчають чинне законодавство охорони здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров'я; права, обов'язки та відповідальність медичної сестри.

Отже, лікування не буде ефективним без належного догляду. Тому, основне завдання, яке ставить навчальний заклад перед майбутніми випускниками, - це засвоєння теоретичних знань та умінь, які засвоюютьтся на лекціях, практиках, при спостереженні і догляді за хворими під час виробничої та переддипломної практики, під час виконання сестринських маніпуляцій у тренажерних залах та спеціально обладнаної операційної, які знаходяться в приміщені коледжу.

Сьогодні відділення нараховує 325 студентів.

Випускники спеціальності "Сестринська справа" реалізують свій професіоналізм у лікарнях, санаторіях, оздоровчих та реабілітаційних центрах, пологових будинках, диспансерах, амбулаторіях,  медичних пунктах  шкіл, в якості сестри медичної операційної,  сестри  медичної  патронажної,  сестри-анестезистки, сестри медичної санітарної авіації, сестри медичної станції швидкої та невідкладної  допомоги.

Отримавши ступінь  молодшого спеціаліста, медичні сестри мають можливість продовжити освіту в медичних університетах та здобути ступінь  бакалавра,  а  в  перспективі - й  магістра. Зросла  роль медичних сестер, які здобувають освіту в Україні за європейськими стандартами. Медична сестра стає справжнім  партнером лікаря у наданні медичної допомоги  пацієнтам.

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

Спеціалізація Фармація

Термін навчання:

 • на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) - 3 роки;

Ліцензійний обсяг: 30 осіб

(10 – державне замовлення, 20 – контрактна форма навчання).

Фармація – галузь успішного професійного зростання в Україні.

Фармацевт – це молодший спеціаліст, який призначається для роботи в аптеках, на аптечних складах, у філіях аптек, аптечних пунктах, фармацевтичних фабриках, фармацевтичних складах та інших підприємствах аптечної служби. Сьогодні, фармація — це галузь надзвичайно динамічного розвитку, яка тісно пов’язана з новітніми світовими досягненнями науки. А фармацевт — це спеціаліст соціальноорієнтований та надзвичайно необхідний суспільству.

Підготовка студентів за спеціалізацією "Фармація" виконується на високому навчально-методичному рівні з використанням навчальних аудиторій, лабораторій, обладнаних сучасною комп’ютерною технікою. У навчальному закладі штучно імітовані «аптечні пункти». Навчальне місце кожного студента забезпечене необхідним лабораторним інструментарієм, хімічними реактивами, що використовуються під час виготовлення ліків. Студенти проходять пропедевтичну, фармакогностичну, технологічну практики. На відділенні навчається 12 студентів-відмінників, перед якими відкриваються всі перспективи подальшого навчання та професійного розвитку в Україні.

Після завершення навчання фармацевт володіє системними та змістовними знаннями з фармакології та фармакотерапії, хімії, аптечної технології ліків, організації та економіки фармації, менеджменту та маркетингу, фармакоекономіки та ін. Що дає можливість широкого вибору місця роботи: аптеки та їх структурні підрозділи; фармацевтичні компанії; фармацевтичні фірми; аптечні бази, склади; контрольно-аналітичні лабораторії; фармацевтичні фабрики, заводи; науково-дослідні інститути; клініко-діагностичні лабораторії; хіміко-фармацевтичні підприємства та парфумерно-косметичної галузі; економіко-маркетингові структури підприємств. Відповідні посади молодший спеціаліст галузі Фармація може обіймати не лише в Україні, а й в країнах зарубіжжя.

Отже, фармацевт — спеціаліст, фах якого, в силу своєї «багатовекторності» і різноплановості, може піддатися великій кількості перетворень та завжди відповідати вимогам часу. Фармацевт — це гідна європейська заробітна плата, високий рівень життя, приналежність до інтелектуальної еліти. Бути фармацевтом — це значить бути лідером, справжнім господарем своєї долі!
 


Старости та куратори академічних груп

відділення «Сестринська справа. Фармація»

111

Верстюк Інна Вікторівна

Шаповалова Інна Юріївна

112

Калюжна Яна Анатоліївна

Сугак Валентин Анатолійович

115

Алексєєнко Анна Олесіївна

Смірнов Павло Євгенович

211

Суходол Анна Петрівна

Шевченко Анна Олександрівна

121

Заруденець Дар’я Дмирівна

Нижник Сергій Васильович

122

Христова Каріна Володимирівна

Голубнича Людмила Петрівна

125

Марчук Катерина Василівна

Аркушенко Галина Геннадіївна

221

Вірязова Маргарита Володимирівна

Литвинова Аліна Едуардівна

131

Андрійчук Іванна Миколаївна

Димченко Людмила Ігорівна

132

Василеська Тетяна Андріївна

Тейсар Юлія Валентинівна

135

Чабанова Катерина Сергіївна

Запорожець Олена Миколаївна

231

Гарайнова Тетяна Сергіївна

Зима-Худякова  Ірина Олександрівна

141

Міщенко Ольга Сергіївна

Стратієнко Галина Іванівна

142

Денисенко Владлена Юріївна

Нагурня Наталія Степанівна

Відділення післядипломної освіти

Відділення післядипломної освіти комунального закладу “Бериславський медичний коледж” Херсонської обласної ради розпочало свою діяльність 15 грудня 2008 року. Післядипломна освіта здійснюється відповідно до статті 47 Закону України “Про освіту” та статті 10 Закону України “Про вищу освіту”, директивних документів Міністерства охорони здоров'я та Міністерства освіти та науки України.

Очолює відділ Срібна Тетяна Вікторівна - здібний молодий керівник, відповідальна та креативна особистість. Тетяна Вікторівна завджи готова до нових починань, з радістю та натхненням до своєї праці розпочинає кожен день, слідкує за останніми тенденціями української медичної науки і практики, які безпосередньо впроваджує у нашому навчальному закладі.

Детальніше...

Лікувальний масаж


Курси спеціалізації "Лікувальний масаж"

Навчайтесь музиці тіла для здоровя, для задоволення!

У системі медичного обслуговування населення головна роль відведена роботі середнього медичного персоналу. Високий професійний рівень, вихованість, високі моральні якості повинні бути властиві кожній медсестрі, фельдшеру. В період навчання на циклі спеціалізації майбутня медична сестра чи фельдшер повинні засвоїти теоретичний матеріал і оволодіти практичними навичками лікувального масажу.


Детальніше...

Користувач персонального компьютера

До інформаційного суспільства легше йти разом!

Без знання комп’ютера нині — ніяк. І все частіше при прийомі на певні посади, наприклад, фельдшера чи медичної сестри, вимагається наявність посвідчення оператора комп’ютерного набору, тож закінчення курсів може зміцнити ваші позиції на ринку праці.
Бериславський медичний коледж пропонує освоїти навички роботи з комп’ютером. Організація курсів професійної підготовки в нашому коледжі сприятиме забезпеченню поетапного оволодіння студентами засобами інформаційних технологій – від базового курсу інформатики до ознайомлення з професійними пакетами за спеціальністю.
Заняття проходять після навчальних занять. Для зарахування на курси потрібно подати заяву встановленого зразка. Курси провадяться на платній основі. Після завершення навчання студенти складають іспит.
Навчання проводиться в кабінеті «Інформатика», який обладнано 12 сучасними комп'ютерами Intel Dual Core, сканером, принтером. Є кабельне підключення до мережі Internet. За 4 місяці ви навчитеся:

 • працювати в різних операційних системах; 
 • легко орієнтуватись в мережі Internet;
 • створювати веб-сторінки;
 • професійно створювати текстові документи та ділові папери;
 • опрацьовувати табличні дані у табличному процесорі;
 • створювати бази даних та вести пошук інформації в них.

Комп'ютер стає дедалі впливовішим в усіх сферах життя, а тому людина має знати, як працювати з цією технікою.
Слухачами курсів «Користувач персонального комп’ютера» можуть бути всі бажаючі, то ж поспішайте, ми чекаємо на Вас!!!

Форум


Ми в Facebook


Наш канал в Youtube


На даний момент 21 гостей на сайті

foot1

foot2

foot3

Наша адреса:
74300, м. Берислав,Херсонська область, вул.1 Травня, 173
тел./факс: 8(05546) 7-48-80; 7-57-06–приймальна; 7-54-69; 7-53-77–черговий, e-mail: medicbhs@ukr.net