Відділення

Лікувальна справа

Відділення «Лікувальна справа»

Спеціальність 5.12010101 «Лікувальна справа»

Кваліфікація спеціаліста – фельдшер

Термін навчання:

 • на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) - 4 роки;
 • на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 3 роки.

Ліцензійний обсяг: 75 осіб (50 державне замовлення, 25 контрактна форма навчання)Очолює відділення спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «старший викладач» Марина Борисівна Лященко.


Моя професія - фельдшер

Найпопулярнішою серед абітурієнтів є професія фельдшера. Фельдшер (нім. Feldscher від Feldscherer) спочатку перекладалось як польовий цирульник, хірург. Це медичний працівник із спеціальною освітою, який має право самостійно надавати першу медичну та долікарську допомогу на фельдшерсько-акушерському пункті (ФАПі); помічник лікаря в лікувально-профілактичних та санітарно-протиепідемічних установах. Освітня та професійна підготовка в коледжі дає можливість випускникові в умовах гострої конкуренції влаштуватись на роботу у здоровпункт будь-якого підприємства, на морські та річкові судна, у лікувальні заклади, працювати фельдшером станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги, очолювати ФАП на селі.

Професія має спеціальності:

Фельдшер працює переважно в установах служби швидкої допомоги, виїжджає на виклики для надання першої допомоги хворому. За даними огляду ставить попередній діагноз. У разі потреби викликає лікаря або бригаду фахівців. Здійснює транспортування хворих при госпіталізації. Виконує медичні маніпуляції, внутрішньовенні ін'єкції, перев'язки тощо.

Фельдшер військовий веде прийом і медичний огляд, а також лікування у військових частинах, на кораблях за відсутності лікаря або під його наглядом.

Фельдшер психоневрологічних установ працює там, де відсутній лікар-психіатр, скеровує виявлених або тих, хто звернувся за допомогою в стаціонар і спостерігає за ними після виписки.

Фельдшер-акушер приймає пологи, проводить патронаж вагітних жінок і грудних дітей, вживає заходи щодо запобігання жіночої й дитячої смертності.

На сьогоднішній день на відділенні “Лікувальна справа” навчається 265 студентів. Колектив відділення постійно працює над удосконаленням рівня практичної підготовки спеціалістів, в постійному творчому пошуку, аби перетворити вчорашнього випускника школи на висококласного фахівця, здатного успішно працювати в сучасних умовах.

ДОПОМАГАЮТЬ У РОБОТІ

відділення „Лікувальна справа”

старости та куратори академічних груп:

з/п

Номер академічної групи

П.І.П. старости

Кількість студентів в групі

П.І.П куратора

1

113

Ричковська Анна Вікторівна

25

Драган Людмила Іванівна

2

114

Козаченко Анастасія Сергіївна

25

Мозгова Олена Миколаївна

3

212

Моргун Юлія Вадимівна

22

Омельяненко Дмитро Сергійович

4

123

Позігун Тетяна Володимирівна

25

Клікушина Яна Анатоліївна

5

124

Макуріна Анжеліка Олександрівна

25

Бай Ірина Олександрівна

6

222

Гусаров Анатолій

24

Рахмакова Наталія Олександрівна

7

133

Ковальчук Ольга Андріївна

25

Бєлєй Тетяна Ярославівна

8

134

Бумбу Кароліна Василівна

24

Піскунова Валентина Василівна

9

232

Прокіпець Павло Юрійович

23

Бриж Марина Іванівна

10

143

Шевцова Руслана Юріївна

24

Дідик Валентина Вікторівна

11

144

Кисельова Олександра Олегівна

25

Дідик Олександр Орестович


Декілька років поспіль Бериславський медичний коледж є організатором та гостинним господарем регіонального конкурсу “Кращий фельдшер ФАПу”. На ньому майбутні медики демонструють професійні знання та вміння. Наші студенти посідають призові місця. В процесі підготовки студентів запроваджуються новітні технології навчання: мультимедійні системи, підручники на електронних носіях; Internet-технології, активні форми навчання, основними з яких є тести, ділові ігри, відеофільми та створення практичних ситуацій з розподілом відповідних ролей між студентами.

З метою підвищення якості успішності студентів проводиться наступна робота: використання передових інноваційних технологій навчання; створення належних умов для співпраці навчального закладу з лікувально-профілактичними закладами міста та області; розвиток творчої науково-дослідницької роботи викладачів та студентів; участь у конференціях та конкурсах.

Освіта, отримана в коледжі, - гарант високого професіоналізму. Підготовка наших випускників відповідає найсучаснішим світовим стандартам медичної освіти, про що свідчать відгуки головних лікарів та пацієнтів медичних установ Херсонської області.

Навчання на відділенні «Лікувальна справа»  - відмінний варіант для тих, хто вже не хоче вчитися в школі і мріє про отримання спеціальності і працевлаштуванні в максимально швидкі терміни.

Переваги навчання на відділенні «Лікувальна справа»:

 • коледж - державний навчальний заклад;
 • під час навчання на відділення «Лікувальна справа» студенти отримують  атестат про повну загальну середню освіту;
 • іногороднім надається гуртожиток;
 • студенти коледжу мають відстрочку від призову до Збройних сил України;
 • можливість проходження практики у Польщі з перспективою подальшого працевлаштування;

 • студенти отримують стипендію;
 • працевлаштування всіх випускників;
 • випускники за бажанням отримують додаткову спеціалізацію "Лікувальна фізкультура" та "Лікувальний масаж";
 • діють підготовчі курси.

  До послуг студентів відділення «Лікувальна справа»:
  - сучасні аудиторії та навчальні лабораторії,комп'ютерні класи;
  - спортивна та  дві тренажерні зали;
  - бібліотека, безкоштовний Інтернет;
  - актова зала та різноманітні творчі студії;
  - буфет.

Кабінети та лабораторії оснащені устаткуванням, медичним обладнанням, інструментарієм, предметами догляду за хворими, необхідними для формування професійних навичок і вмінь, передбачених галузевими стандартами підготовки молодшого спеціаліста.
Основна частина спеціальних дисциплін проводиться безпосередньо на виробничих базах висококваліфікованими спеціалістами.
Додатково створений Центр практичного навчання, має 12 навчальних аудиторій оснащених різними муляжами та фантомами для практичних занять студентів під керівництвом досвідчених спеціалістів районної медичної установи.

Коледж забезпечений найсучаснішим матеріально-технічним обладнанням, яке є в достатній кількості і дозволяє готувати фахівців на високому рівні, а також сформувати професійні навички і вміння, передбачені галузевими стандартами підготовки молодшого спеціаліста.

Чому обирають навчання у  нашому коледжі на відділенні «Лікувальна справа»?

Тому, що:

 • ми йдемо в ногу з часом;
 • наші випускники – конкурентноспроможні на ринку праці;
 • ви будете працевлаштовані у найкращі медичні установи не тільки на теренах України, а і  за кордоном!

з/п

Номер академічної групи

П.І.П. старости

Кількість студентів в групі

П.І.П куратора1

113

Ричковська Анна Вікторівна

25

Драган Людмила Іванівна

2

114

Козаченко Анастасія Сергіївна

25

Мозгова Олена Миколаївна

3

212

Моргун Юлія Вадимівна

22

Омельяненко Дмитро Сергійович

4

123

Позігун Тетяна Володимирівна

25

Клікушина Яна Анатоліївна

5

124

Макуріна Анжеліка Олександрівна

25

Бай Ірина Олександрівна

6

222

Гусаров Анатолій

24

Рахмакова Наталія Олександрівна

7

133

Ковальчук Ольга Андріївна

25

Бєлєй Тетяна Ярославівна

8

134

Бумбу Кароліна Василівна

24

Піскунова Валентина Василівна

9

232

Прокіпець Павло Юрійович

23

Бриж Марина Іванівна

10

143

Шевцова Руслана Юріївна

24

Дідик Валентина Вікторівна

11

144

Кисельова Олександра Олегівна

25

Дідик Олександр Орестович

Сестринська справа. Фармація

Медицина дійсно є найшляхетніша з усіх мистецтв
Гіппократ

Починаючи з 1965 року Бериславський медичний коледж випускає медичних сестер, які оволодівають  знаннями та навичками догляду за хворими. Зрозуміло, що лікування не буде ефективним без належного догляду. Основне завдання, яке ставить навчальний заклад перед майбутніми випускниками – це засвоєння теоретичних знань та умінь, які засвоюютьтся на лекціях, практиках, при спостереженні і догляді за хворими під час виробничої та переддипломної практики, під час виконання сестринських маніпуляцій у тренажерних залах та спеціально обладнаної операційної, які знаходяться в приміщені коледжу.

Вдало очолює відділення "Сестринська справа. Фармація" Сергієнко Ірина Ігорівна -  молодий організатор, мудрий та креативний керівник, наполеглива та всебічнорозвинена особистість.


За майже півстоліття свого існування коледж підготував близько 8 тисяч фахівців. Його випускники працюють в усіх областях України та в країнах зарубіжжя. Серед випускників: доктори медичних наук, професори, понад 40 кандидатів медичних наук, але більшість славно трудяться на посадах середніх медичних працівників. Чимало випускників продовжують навчання у вищих навчальних закладах. Сьогодні відділення нараховує 365 студентів.

Медичні сестри розглядаються як один з найважливіших ресурсів охорони здоров’я. Від діяльності медичної сестри залежить 70% успіху в лікуванні. Випускники спеціальності "Сестринська справа"  реалізують  свій  професіоналізм  у лікарнях, санаторіях, оздоровчих  та  реабілітаційних центрах, пологових будинках, диспансерах, амбулаторіях,  медичних пунктах  шкіл, в якості сестри медичної операційної,  сестри  медичної  патронажної,  сестри-анестезистки, сестри  медичної  санітарної  авіації,  сестри  медичної  станції  швидкої  та  невідкладної  допомоги.

Отримавши ступінь  молодшого спеціаліста, медичні сестри мають можливість продовжити освіту в медичних університетах та здобути ступінь  бакалавра,  а  в  перспективі - й  магістра. Зросла  роль медичних сестер, які здобувають освіту в Україні за європейськими стандартами. Медична сестра стає справжнім  партнером лікаря у наданні медичної допомоги  пацієнтам.

Фармацевт — одна з найпотрібніших у світі професій, і її заслужена престижність підтверджується усім світовим досвідом. Сьогодні, фармація — це галузь надзвичайно динамічного розвитку, яка тісно пов’язана з новітніми світовими досягненнями науки. А фармацевт — це спеціаліст соціальноорієнтований та надзвичайно необхідний суспільству.

Підготовка студентів за спеціальністю „Фармація” виконується на високому навчально-методичному рівні з використанням учбових аудиторій, лабораторій, обладнаних сучасною комп’ютерною технікою. У навчальному закладі штучно імітовані «аптечні пункти». Навчальне місце кожного студента забезпечене необхідним лабораторним інструментарієм, хімічними реактивами, що використовуються під час виготовлення ліків. Студенти проходять пропедевтичну, фармакогностичну, технологічну практики. Після завершення навчання фармацевт володіє системними та змістовними знаннями з фармакології та фармакотерапії, хімії, аптечної технології ліків, організації та економіки фармації, менеджменту та маркетингу, фармакоекономіки та ін. Що дає можливість широкого вибору місця роботи: аптеки та їх структурні підрозділи; фармацевтичні компанії; фармацевтичні фірми; аптечні бази, склади; контрольно-аналітичні лабораторії; фармацевтичні фабрики, заводи; науково-дослідні інститути; клініко-діагностичні лабораторії; хіміко-фармацевтичні підприємства та парфумерно-косметичної галузі; економіко-маркетингові структури підприємств.

Отже, фармацевт — спеціаліст, фах якого, в силу своєї «багатовекторності» і різноплановості, може піддатися великій кількості перетворень та завжди відповідати вимогам часу. Фармацевт — це гідна європейська заробітна плата, високий рівень життя, приналежність до інтелектуальної еліти. Бути фармацевтом — це значить бути лідером, справжнім господарем своєї долі!

ДОПОМАГАЮТЬ У РОБОТІ

відділення „Сестринська справа. Фармація”

старости та куратори академічних груп

Старости та куратори академічних груп

відділення «Сестринська справа. Фармація»

111

Верстюк Інна Вікторівна

Шаповалова Інна Юріївна

112

Калюжна Яна Анатоліївна

Сугак Валентин Анатолійович

115

Алексєєнко Анна Олесіївна

Смірнов Павло Євгенович

211

Суходол Анна Петрівна

Шевченко Анна Олександрівна

121

Заруденець Дар’я Дмирівна

Нижник Сергій Васильович

122

Христова Каріна Володимирівна

Голубнича Людмила Петрівна

125

Марчук Катерина Василівна

Аркушенко Галина Геннадіївна

221

Вірязова Маргарита Володимирівна

Литвинова Аліна Едуардівна

131

Андрійчук Іванна Миколаївна

Димченко Людмила Ігорівна

132

Василеська Тетяна Андріївна

Тейсар Юлія Валентинівна

135

Чабанова Катерина Сергіївна

Запорожець Олена Миколаївна

231

Гарайнова Тетяна Сергіївна

Зима-Худякова  Ірина Олександрівна

141

Міщенко Ольга Сергіївна

Стратієнко Галина Іванівна

142

Денисенко Владлена Юріївна

Нагурня Наталія Степанівна


Старости та куратори академічних груп

відділення «Сестринська справа. Фармація»

111

Верстюк Інна Вікторівна

Шаповалова Інна Юріївна

112

Калюжна Яна Анатоліївна

Сугак Валентин Анатолійович

115

Алексєєнко Анна Олесіївна

Смірнов Павло Євгенович

211

Суходол Анна Петрівна

Шевченко Анна Олександрівна

121

Заруденець Дар’я Дмирівна

Нижник Сергій Васильович

122

Христова Каріна Володимирівна

Голубнича Людмила Петрівна

125

Марчук Катерина Василівна

Аркушенко Галина Геннадіївна

221

Вірязова Маргарита Володимирівна

Литвинова Аліна Едуардівна

131

Андрійчук Іванна Миколаївна

Димченко Людмила Ігорівна

132

Василеська Тетяна Андріївна

Тейсар Юлія Валентинівна

135

Чабанова Катерина Сергіївна

Запорожець Олена Миколаївна

231

Гарайнова Тетяна Сергіївна

Зима-Худякова  Ірина Олександрівна

141

Міщенко Ольга Сергіївна

Стратієнко Галина Іванівна

142

Денисенко Владлена Юріївна

Нагурня Наталія Степанівна

Відділення післядипломної освіти

Відділення післядипломної освіти комунального закладу “Бериславський медичний коледж” Херсонської обласної ради розпочало свою діяльність 15 грудня 2008 року. Післядипломна освіта здійснюється відповідно до статті 47 Закону України “Про освіту” та статті 10 Закону України “Про вищу освіту”, директивних документів Міністерства охорони здоров'я та Міністерства освіти та науки України.

Очолює відділ Срібна Тетяна Вікторівна - здібний молодий керівник, відповідальна та креативна особистість. Тетяна Вікторівна завджи готова до нових починань, з радістю та натхненням до своєї праці розпочинає кожен день, слідкує за останніми тенденціями української медичної науки і практики, які безпосередньо впроваджує у нашому навчальному закладі.

Детальніше...

Лікувальний масаж

po4

Курси спеціалізації "Лікувальний масаж"

Навчайтесь музиці тіла для здоровя, для задоволення!

У системі медичного обслуговування населення головна роль відведена роботі середнього медичного персоналу. Високий професійний рівень, вихованість, високі моральні якості повинні бути властиві кожній медсестрі, фельдшеру. В період навчання на циклі спеціалізації майбутня медична сестра чи фельдшер повинні засвоїти теоретичний матеріал і оволодіти практичними навичками лікувального масажу.


Детальніше...

Користувач персонального компьютера

До інформаційного суспільства легше йти разом!

Без знання комп’ютера нині — ніяк. І все частіше при прийомі на певні посади, наприклад, фельдшера чи медичної сестри, вимагається наявність посвідчення оператора комп’ютерного набору, тож закінчення курсів може зміцнити ваші позиції на ринку праці.
Бериславський медичний коледж пропонує освоїти навички роботи з комп’ютером. Організація курсів професійної підготовки в нашому коледжі сприятиме забезпеченню поетапного оволодіння студентами засобами інформаційних технологій – від базового курсу інформатики до ознайомлення з професійними пакетами за спеціальністю.
Заняття проходять після навчальних занять. Для зарахування на курси потрібно подати заяву встановленого зразка. Курси провадяться на платній основі. Після завершення навчання студенти складають іспит.
Навчання проводиться в кабінеті «Інформатика», який обладнано 12 сучасними комп'ютерами Intel Dual Core, сканером, принтером. Є кабельне підключення до мережі Internet. За 4 місяці ви навчитеся:

 • працювати в різних операційних системах; 
 • легко орієнтуватись в мережі Internet;
 • створювати веб-сторінки;
 • професійно створювати текстові документи та ділові папери;
 • опрацьовувати табличні дані у табличному процесорі;
 • створювати бази даних та вести пошук інформації в них.

Комп'ютер стає дедалі впливовішим в усіх сферах життя, а тому людина має знати, як працювати з цією технікою.
Слухачами курсів «Користувач персонального комп’ютера» можуть бути всі бажаючі, то ж поспішайте, ми чекаємо на Вас!!!

Вступна кампанія 2017


Форум


Ми в Facebook


TwitterНаш канал в Youtube


На даний момент 17 гостей на сайті
Статистика

info

foot1

foot2

foot3

Наша адреса:
74300, м. Берислав,Херсонська область, вул.1 Травня, 173
тел./факс: 8(05546) 7-48-80; 7-57-06–приймальна; 7-54-69; 7-53-77–черговий, e-mail: medicbhs@ukr.net

Яндекс цитирования Украинский портАл МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Рейтинг@Mail.ru