Підрозділи

Відділ кадрів

Підбір кадрів – найвідповідальніший етап в управлінні персоналом. Підбір якнайкращих кадрів – складний і багатоетапний процес, що включає науково-обгрунтовані принципи і методи роботи. Саме цим завданням і займається інспектор з кадрів Бериславського медичного коледжу – Тетяна Іванівна Мостова.


Головні задачі кадрової служби представлені у вигляді наступних етапів роботи з персоналом: 
1. Планування кадрів.
2. Відбір кадрів.
3. Визначення зарплати і пільг.
4. Професійна адаптація.
5. Навчання персоналу.
6. Атестація кадрів.
7. Перестановка кадрів.
8. Підготовка керівних кадрів.
9. Соціальний захист персоналу.
10. Юридичні і дисциплінарні аспекти.

Секретарі навчальної частини

Поряд з адміністрацією щоденний внесок у навчально-виховний процес робить секретар Мамедова Маргарита Олегівна,  яка досконало володіє знаннями про роботу з сучасною оргтехнікою, складанням різноманітної документації, допомагає заступнику директора з навчальної роботи під час організації розкладу занять, іспитів, заліків,  веденням навчально-облікової документації.Працевлаштування випускників

Керівник підрозділу зі сприяння працевлаштування випускників навчального закладу Тетяна Олександрівна Повидиш сприяє працевлаштуванню випускників, інформує випускників вищого навчального закладу про вакантні місця, що відповідають їх фаховій підготовці, разом з радою по працевлаштуванню здійснює розподіл випускників  на робочі місця, проводить постійний аналіз попиту і пропозицій на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює вищий навчальний заклад, співпрацює з потенційними роботодавцями і забезпечує оперативне заповнення вільних вакансій.

Юрисконсульт інформує

  За юридичним аспектом життя слідкує юрисконсульт.

До її основних завдань належить:

- розробка або  перевірка  документів правового характеру;

- методичне керівництво правовою роботою коледжу;

- участь у розробленні, виконанні заходів для зміцнення господарської, договірної, фінансової та трудової дисципліни;

-  проведення правової роботи зі студентами.


Юрисконсульт інформує: відповідно до вимог чинного законодавства України, а саме ст. ст. 30, 32, 34, 202, ч. 2 ст. 203 Цивільного кодексу України,  право на укладання договору про підготовку молодшого спеціаліста між навчальним закладом та студентом має особа, яка набула повної цивільної дієздатності (досягла 18 років або в інших випадках, передбачених законом). Таким чином, якщо майбутній студент є неповнолітнім, замовником його навчання та стороною у договорі виступають його батьки або законні представники.


Бухгалтерія

Питаннями заробітної плати, контролем за ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, веденням обліку майна, обліком витрат та виконанням кошторисів займається колектив бухгалтерії на чолі з головним бухгалтером, досвідченим спеціалістом Матвієнко Світланою Леонідівною.

Під її керівництвом успішно працюють бухгалтери: Світлана Володимирівна Липова, Альона Вікторівна Ізотова, Ірина Іванівна Яковлєва та економіст Зайцева Олена Вікторівна.

Профспілка в коледжі

У підготовці високоосвічених фахівців медичної галузі  адміністрації та педагогічному колективу  значну допомогу надає профспілкова організація на чолі з профспілковим комітетом.

Профспілковий комітет, очолюваний Ларисою Миколаївною Глушковою, велику увагу  у своїй роботі приділяє питанню захисту колективних інтересів через колективний договір, захисту соціальних гарантій працівників та студентів, питанням охорони праці,  забезпечення нормальних умов праці та відпочинку, дотримання законодавства в своїй діяльності.

Для успішного вирішення цих питань, а також питань культурно-масової, спортивно-оздоровчої роботи, організації відпочинку працівників та студентів у профспілковому комітеті, сформовані відповідні комісії, такі як:

  1. організаційно-інформаційна;
  2. культурно-масова;
  3. охорона праці;
  4. спортивно-оздоровча;
  5. соціально-економічного захисту.

Ці комісії очолюють досвідченні працівники коледжу, педагоги: Клікушина Я.А., Попельнюк М.В., Жуковський О.В., Шевченко А.О., Дудчак Т.В.

За фінансову діяльність профспілкового комітету відповідає Дідик В.В.

Форум


Ми в Facebook


Наш канал в Youtube


На даний момент 27 гостей на сайті

foot1

foot2

foot3

Наша адреса:
74300, м. Берислав,Херсонська область, вул.1 Травня, 173
тел./факс: 8(05546) 7-48-80; 7-57-06–приймальна; 7-54-69; 7-53-77–черговий, e-mail: medicbhs@ukr.net