Пріоритетні завдання роботи

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ РОБОТИ

В 2016-2017 навчальному році коледж буде продовжувати працювати над проблемою «Здійснення підготовки спеціалістів, які володіють профмобільністю до швидкої адаптації в умовах оновлення соціально-культурних сфер суспільства, впровадження нових підходів до охорони здоров’я».

Пріоритетними напрямками в організації навчання є:

 • фундаменталізація вищої освіти;
 • індивідуалізація навчання;
 • широке залучення молоді до актуальних проблем науки;
 • модернізація технологій навчання;
 • інтенсифікація навчального процесу;
 • навчання за кордоном;
 • поширення системи перевірки навчальної роботи;
 • відхід від інформаційно-монологічних засобів викладання знань;
 • поєднання нових форм опитування з традиційними формами перевірки знань.

Впровадження нових підходів до охорони здоров’я у навчанні і вихованні майбутніх спеціалістів передбачає:

 • впровадження педагогічних ідей, що будуються відповідно до поставленої мети і мають гарантувати всім, хто навчається, досягнення життєвої перспективи та високого рівня засвоєння державного стандарту освіти;
 • індивідуалізацію та диференціацію навчання;
 • взаємопов’язану діяльність викладачів і студентів, діагностування і моніторинг результатів діяльності;
 • поетапне і послідовне запровадження елементів педагогічної ідеї, яка відтворюється викладачами з урахуванням авторських підходів, проведення пошуково-дослідницької роботи;
 • розвиток та творчу реалізацію обдарованих студентів;
 • інноваційну роботу, як проблему професійного удосконалення викладача.

Колектив коледжу працюватиме над такими завданнями:

 • поліпшення організації, матеріально-технічного забезпечення, комп'ютеризації та інформатизації навчального процесу;
 • значне посилення практичної підготовки спеціалістів шляхом встановлення раціонального співвідношення теорії і практичного навчання, створення можливостей і всілякої підтримки впровадження в навчальному процесі методів навчання, які дозволяють моделювати професійну діяльність студентів;
 • удосконалення навчального процесу шляхом запровадження комп’ютерних технологій навчання, індивідуалізації навчального процесу та посилення ролі самостійної роботи студентів;
 • формування риси громадянина української держави, розширеного духовно, морально, художньо – естетично; створення системи позааудиторної роботи зі студентами на основі ідей національно – культурного відродження та загальнолюдських гуманістичних ідеалів;
 • подальше удосконалення форм виховної роботи для сприяння розвитку загальної культури і медичної кваліфікації майбутніх спеціалістів;
 • ширше використання новітніх форм організації практики студентів на основі співпраці з роботодавцями та застосування адресної підготовки фахівців;
 • приділення уваги роботі з обдарованими студентами і урізноманітнення форм і методів розвитку їх творчих здібностей, морального та матеріального стимулювання;
 • сприяння вихованню всебічно розвиненої особистості з моральними та духовними цінностями, з метою запобігання правопорушення, злочинам, пияцтву, наркоманії;
 • сприяння всебічному розвитку творчих здібностей викладачів, підвищення фахового рівня їх кваліфікації;
 • забезпечення умови для творчої праці викладачів-новаторів, творчих груп, наукових об’єднань;
 • зміцнення зв’язків з вищими навчальними закладами ІІ, ІІІ та ІV рівнів акредитації;
 • продовження співпраці з Запорізьким державним медичним університетом, Запорізьким приватним класичним університетом,  Херсонським державним університетом, Херсонським базовим медичним коледжем, Генічеським медичним училищем з метою підвищення науково-методичної роботи викладачів.

Колектив Бериславського медичного коледжу постійно працює над удосконаленням навчально-виховного процесу, втілює перспективні завдання розвитку навчального закладу. Коледж має великий досвід підготовки молодших медичних спеціалістів. За 50 років діяльності ним підготовлено біля 17 тисяч фахівців, молодших спеціалістів, напряму «Медицина».

дисципліна "Фармакологія та медична рецептура" спеціальність «Лікувальна справа» - 2 курс (травень).

 • Охоплення студентів гуртковою та спортивно-масовою роботою, але за умови збільшення кількості гуртківців, їх зацікавленості, підвищення якості проведення, врахування вимог інформаційності сьогодення.
 • Оновлення та поліпшення матеріально-технічного забезпечення навчальних занять, їх організації та проведення. Вагомим внеском послужила можливість введення в дію додаткових навчальних аудиторій в Центрі практичної підготовки.


Форум


Ми в Facebook


TwitterНаш канал в Youtube


На даний момент 65 гостей на сайті
Статистика

info

foot1

foot2

foot3

Наша адреса:
74300, м. Берислав,Херсонська область, вул.1 Травня, 173
тел./факс: 8(05546) 7-48-80; 7-57-06–приймальна; 7-54-69; 7-53-77–черговий, e-mail: medicbhs@ukr.net

Яндекс цитирования