Методичний кабінет

План роботи методичного кабінету

на 2017/2018 навчальний рік

І. Основні завдання діяльності методичного кабінету

Навчально-методична робота – це цілісна, заснована на досягненнях науки і передової педагогічної практики, система взаємопов`язаних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного викладача, а в кінцевому рахунку – на розвиток і досягнення позитивних наслідків навчально-виховної роботи в коледжі.

Основними цілями навчально-методичної роботи в навчальному закладі є:

1) створення належних умов для роботи з педагогічними кадрами, забезпечення аналітичного підходу до цього процесу, максимальна реалізація викладачами головного – активної навчально-виховної функції;

2) координація і розвиток в оптимальному режимі всіх форм методичної роботи (масових, групових, індивідуальних), вдосконалення управління нею, особливо одержання зворотної інформації про її результативність;

3) ефективне впровадження сучасних досягнень педагогічної науки і кращого педагогічного досвіду в практику навчально-виховного процесу;

4) систематизація та упорядкування інформаційного потоку із професійних, галузевих, педагогічно-психологічних сфер знань;

5) розробка і удосконалення інноваційних технологій навчання, в тому числі пакетів прикладних комп`ютерних програм, електронних портфоліо з навчальних дисциплін.

Методична робота в коледжі має такі завдання:

  • надання допомоги викладачам у підвищенні рівня психолого-педагогічного та методичного удосконалення;
  • розробка і запровадження в практику викладачів креативних технологій навчання, передового педагогічного досвіду, нових педагогічних технологій, сучасних форм і методів навчання;
  • розробка і реалізація викладачами методик занять особистісно зорієнтованого навчання студентів.
  • підвищення рейтингової оцінки діяльності викладачів

ІІ. Удосконалення матеріальної бази кабінету

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

1

Поповнювати методичний кабінет навчальною, нормативною і довідковою літературою.

Постійно

2

Поновлювати картотеку педагогічної і медичної літератури

Постійно

3

Оформити методичну виставку для керівників груп з питання підготовки та проведення першого заняття нового навчального року.

До 30.08.

4

Організувати роботу голів циклових комісій, викладачів щодо підготовки методичних розробок.

Вересень, постійно

5

Експонувати виставку літератури для викладачів з питань інтенсифікації навчального процесу.

Постійно

6

Поновлювати в методкабінеті інформаційно-методичні стенди інформаціями, інструкціями, рекомендаціями, оголошеннями з питань організації навчально-виховного процесу.

Постійно

ІІІ. Вивчення, узагальнення і впровадження передового

педагогічного досвіду

1

Організувати роботу голів циклових комісій щодо взаємовідвідування занять (за окремим графіком).

До жовтня

2

Скласти та довести до відома всіх викладачів графіки проведення відкритих занять.

До жовтня

3

Спрямувати роботу циклових комісій на:

- удосконалення електронного варіанту навчально-методичного забезпечення дисциплін;

- підвищення ефективності використання навчально-методичного забезпечення дисциплін;

- створення належних умов для організації самостійної роботи студентів;

- поповнення внутрішньої комп’ютерної мережі матеріалами для самостійної роботи студентів.

Протягом року

4

Вивчити і систематизувати матеріали з досвіду роботи викладачів, що атестуються.

До березня

5

Організувати підготовку і видачу методичних збірок „З досвіду роботи”.

Вересень-квітень

6

Постійно дбати про стимулювання творчого пошуку, ініціативи викладачів.

Протягом року

IV. Підвищення фахової та педагогічної майстерності викладачів

1

Організувати інформаційно-консультативне обслуговування педагогічних працівників коледжу(за окремим графіком).

Протягом року

2

Організувати проведення науково-практичних конференцій з актуальних проблем навчання та виховання.

Протягом року

3

Організувати участь викладачів коледжу в наукових семінарах, конференціях, які проводяться вищими навчальними закладами України.

Протягом року

4

Організувати роботу „Школи молодого викладача” (за окремим планом).

Протягом року

5

Організувати роботу психолого-педагогічного семінару

Протягом року

V. Індивідуальна робота з викладачами

1

Підбір необхідної літератури з питань підвищення фахової і педагогічної майстерності викладачів.

Постійно

2

Індивідуальна робота з викладачами, що атестуються, допомога у підготовці творчого звіту, створенні портфоліо

Постійно

3

Допомога викладачам у підготовці щодо створення навчально-методичних комплексів, методичного  запезпечення самостійного опрацювання матеріалу студентами.

Постійно

4

Допомога викладачам у підготовці методичних рекомендацій, збірок методичних матеріалів.

Постійно

5

Відвідування занять викладачів

Постійно

6

Випереджуючі відвідування занять молодих викладачів та викладачів, що атестуються.

Постійно

7

Залучення голів циклових комісій, викладачів до організації методичної роботи, підготовки семінарів, конференцій, творчих звітів циклових комісій.

Протягом року

8

Надавати постійну допомогу цикловим комісіям у створенні та ефективному використанні навчально-методичного комплексу.

Протягом року

9

Надавати постійну допомогу цикловим комісіям у визначені рейтингової оцінки діяльності викладача.
Методичні доповіді викладачівПредметні доповіді викладачівМетодичні розробки викладачівМетодичне забезпечення викладачів

Тематика студентських пошуково-дослідницьких робітФорум


Ми в Facebook


Наш канал в Youtube


На даний момент 31 гостей на сайті

foot1

foot2

foot3

Наша адреса:
74300, м. Берислав,Херсонська область, вул.1 Травня, 173
тел./факс: 8(05546) 7-48-80; 7-57-06–приймальна; 7-54-69; 7-53-77–черговий, e-mail: medicbhs@ukr.net