Навчальний процес

Пріоритетні завдання роботи

ЗНАННЯ!  ТВОРЧІСТЬ! УСПІХ!

Основною метою системи освіти є створення умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації кожного громадянина України, які можуть навчатися протягом усього життя, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства. Саме тому виховання та розвиток творчих здібностей особистості є одним з важливих завдань вищої школи. Важливо розвивати творчий потенціал студентів, вчити їх критично мислити, швидко орієнтуватись у складних професійних ситуаціях і знаходити єдино правильні рішення.

Розвивати творчість – це виховувати у студентів інтерес до знань, самостійність у навчанні, розширювати світогляд, формувати наполегливість у досягненні поставленої мети.

Обдаровані та талановиті студенти характеризуються порівняно високим розвитком мислення, тривалим запам’ятовуванням навчального матеріалу, розвинутими навичками самоконтролю в навчальній діяльності, високою працездатністю, тощо. Їм властива висока розумова активність, підвищена схильність до розумової діяльності, свобода самовияву, багатство уяви, сформованість різних видів пам’яті, швидкість реакції, вміння піддавати сумніву і науковому осмисленню певних явищ, стереотипів, догм.

Одним з пріоритетних завдань навчальної частини коледжу є виявлення обдарованої та талановитої молоді, розвиток їх потенціальних можливостей в подальшому.

Тому одним із інструментів даної роботи є проведення предметних тижнів та олімпіад в навчальному закладі.

Так протягом січня-лютого 2018 року у коледжі були проведені предметні олімпіади та конкурси з більшості загальноосвітніх дисциплін, у яких взяло участь 148 студентів відділень «Лікувальна справа», «Сестринська справа. Фармація».

Всі студенти, які приймали участь в олімпіадах та конкурсах в повному обсязі виконували завдання. Але головна мета була у визначенні переможців та призерів, які будуть захищати честь коледжу у  обласних етапах олімпіад та конкурсів. Тому хочеться поіменно назвати переможців та призерів олімпіад та конкурсів 2017/2018 навчального року:


І етап Міжнародного мовно-літературного конурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

І місце - Миргород Марина ( 125 група);

ІІ місце - Козаченко Анастасія ( 124 група);

ІІІ місце - Павлова Марина (112 група).


І етап XVIII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

І місце – Миргород Марина (125 група);

ІІ місце – Дукач Олександр (115  група);

ІІІ місце – Петренко Маргарита (112  група);

Мутерко Руслана (114 академічна група).


І тур обласної олімпіади з дисципліни «Англійська мова»

І місце – Мальчиков Микита (113  група);

ІІ місце – Ушенко Надія (112  група);

Муравйов Данило (114 група).

ІІІ місце – Нетяга Яна (115  група).


І тур обласної олімпіади з дисципліни «Історія України»

І місце – Іванова Анастасія (121  група);

ІІ місце – Сердюков Андрій (123  група);

ІІІ місце – Сидорчук Інна (211 група).


І тур обласної олімпіади з дисципліни «Математика»

І місце – Нетяга Яна, Ємець Валерія (115 група);

Кичко Ганна (111 група).


І тур обласної олімпіади з дисципліни «Українська мова»

І місце – Петренко Маргарита (112  група);

ІІ місце – Бунчук Андрій (114 група);

ІІІ місце – Шульга Дмитро (113 група);

- Мануляк Андріана (122 група).


І тур обласної олімпіади з дисципліни «Інформатика»

І місце – Зеленський Павло (113 група);

– Нетяга Яна (115 група).

ІІ місце – Рябоконь Анна (113 група);

– Біслер Артем (114 група);

ІІІ місце – Муравйов Данило (114  група);

Дукач Олександр (115 група).


І тур обласної олімпіади з дисципліни «Фізика»

І місце – Дукач Олександр (115  група).

ІІ місце – Біслер Артем (114 група);

Розналєвич Валерій (112 група);

ІІІ місце – Баранкова Вікторія (111 група).


І тур обласної олімпіади з дисципліни «Зарубіжна література»

І місце – Нетяга Яна (115 група);

ІІ місце – Ємець Валерія (115 група);

ІІІ місце – Слєпко Марина (114 група).


І тур обласної олімпіади з дисципліни «Біологія»

І місце – Павлова Марина (112 група);

ІІ місце – Мальчиков Микита (113 група);

ІІІ місце – Варняк Аліна (114 група).


Всі переможці та призери були нагороджені грамотами та грошовими преміями.

Особливі слова подяки заслуговують викладачі, які готували завдання та безпосередньо займалися проведенням олімпіад та конкурсів, а саме: Піскунова В.В., Іщенко М.О., Запорожець О.М., Позднякова В.Ю., Тейсар Ю.В., Клікушина Я.А., Мозгова О.М., Ушаньова І.А., Гуліда С.І., Дідик О.О., Голубнича Л.П.,  Попельнюк М.В., Гаврилова С.М., Нижник С.В.


Тож весь педагогічний колектив бажає успіхів нашим студентам у ІІ етапі обласних олімпіад та конкурсів.


Заступник директора з навчальної роботи

Запорожець Р.М.

Тижні майстерності

Плани проведення тижнів майстерності 2017-2018 навчальний рік


ПЕРЕГЛЯНУТИ

Методичний кабінет

План роботи методичного кабінету

на 2017/2018 навчальний рік

І. Основні завдання діяльності методичного кабінету

Навчально-методична робота – це цілісна, заснована на досягненнях науки і передової педагогічної практики, система взаємопов`язаних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного викладача, а в кінцевому рахунку – на розвиток і досягнення позитивних наслідків навчально-виховної роботи в коледжі.

Основними цілями навчально-методичної роботи в навчальному закладі є:

1) створення належних умов для роботи з педагогічними кадрами, забезпечення аналітичного підходу до цього процесу, максимальна реалізація викладачами головного – активної навчально-виховної функції;

2) координація і розвиток в оптимальному режимі всіх форм методичної роботи (масових, групових, індивідуальних), вдосконалення управління нею, особливо одержання зворотної інформації про її результативність;

3) ефективне впровадження сучасних досягнень педагогічної науки і кращого педагогічного досвіду в практику навчально-виховного процесу;

4) систематизація та упорядкування інформаційного потоку із професійних, галузевих, педагогічно-психологічних сфер знань;

5) розробка і удосконалення інноваційних технологій навчання, в тому числі пакетів прикладних комп`ютерних програм, електронних портфоліо з навчальних дисциплін.

Методична робота в коледжі має такі завдання:

 • надання допомоги викладачам у підвищенні рівня психолого-педагогічного та методичного удосконалення;
 • розробка і запровадження в практику викладачів креативних технологій навчання, передового педагогічного досвіду, нових педагогічних технологій, сучасних форм і методів навчання;
 • розробка і реалізація викладачами методик занять особистісно зорієнтованого навчання студентів.
 • підвищення рейтингової оцінки діяльності викладачів

ІІ. Удосконалення матеріальної бази кабінету

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

1

Поповнювати методичний кабінет навчальною, нормативною і довідковою літературою.

Постійно

2

Поновлювати картотеку педагогічної і медичної літератури

Постійно

3

Оформити методичну виставку для керівників груп з питання підготовки та проведення першого заняття нового навчального року.

До 30.08.

4

Організувати роботу голів циклових комісій, викладачів щодо підготовки методичних розробок.

Вересень, постійно

5

Експонувати виставку літератури для викладачів з питань інтенсифікації навчального процесу.

Постійно

6

Поновлювати в методкабінеті інформаційно-методичні стенди інформаціями, інструкціями, рекомендаціями, оголошеннями з питань організації навчально-виховного процесу.

Постійно

ІІІ. Вивчення, узагальнення і впровадження передового

педагогічного досвіду

1

Організувати роботу голів циклових комісій щодо взаємовідвідування занять (за окремим графіком).

До жовтня

2

Скласти та довести до відома всіх викладачів графіки проведення відкритих занять.

До жовтня

3

Спрямувати роботу циклових комісій на:

- удосконалення електронного варіанту навчально-методичного забезпечення дисциплін;

- підвищення ефективності використання навчально-методичного забезпечення дисциплін;

- створення належних умов для організації самостійної роботи студентів;

- поповнення внутрішньої комп’ютерної мережі матеріалами для самостійної роботи студентів.

Протягом року

4

Вивчити і систематизувати матеріали з досвіду роботи викладачів, що атестуються.

До березня

5

Організувати підготовку і видачу методичних збірок „З досвіду роботи”.

Вересень-квітень

6

Постійно дбати про стимулювання творчого пошуку, ініціативи викладачів.

Протягом року

IV. Підвищення фахової та педагогічної майстерності викладачів

1

Організувати інформаційно-консультативне обслуговування педагогічних працівників коледжу(за окремим графіком).

Протягом року

2

Організувати проведення науково-практичних конференцій з актуальних проблем навчання та виховання.

Протягом року

3

Організувати участь викладачів коледжу в наукових семінарах, конференціях, які проводяться вищими навчальними закладами України.

Протягом року

4

Організувати роботу „Школи молодого викладача” (за окремим планом).

Протягом року

5

Організувати роботу психолого-педагогічного семінару

Протягом року

V. Індивідуальна робота з викладачами

1

Підбір необхідної літератури з питань підвищення фахової і педагогічної майстерності викладачів.

Постійно

2

Індивідуальна робота з викладачами, що атестуються, допомога у підготовці творчого звіту, створенні портфоліо

Постійно

3

Допомога викладачам у підготовці щодо створення навчально-методичних комплексів, методичного  запезпечення самостійного опрацювання матеріалу студентами.

Постійно

4

Допомога викладачам у підготовці методичних рекомендацій, збірок методичних матеріалів.

Постійно

5

Відвідування занять викладачів

Постійно

6

Випереджуючі відвідування занять молодих викладачів та викладачів, що атестуються.

Постійно

7

Залучення голів циклових комісій, викладачів до організації методичної роботи, підготовки семінарів, конференцій, творчих звітів циклових комісій.

Протягом року

8

Надавати постійну допомогу цикловим комісіям у створенні та ефективному використанні навчально-методичного комплексу.

Протягом року

9

Надавати постійну допомогу цикловим комісіям у визначені рейтингової оцінки діяльності викладача.
Методичні доповіді викладачівПредметні доповіді викладачівМетодичні розробки викладачівМетодичне забезпечення викладачів

Тематика студентських пошуково-дослідницьких робітГрафіки навчального процесу на 2018/2019 навчальний рік

Лікувальна справа - переглянути

Сестринська справа - переглянути

Фармація - переглянути


  Екзаменаційні сесії 2018\2019 навчального року

  Літня екзаменаційна сесія - переглянути

  Зимова екзаменаційна сесія - переглянути

  Диференційовані заліки - переглянути


  Робочі навчальні плани 2017/2018 н.р.

  Лікувальна справа (на базі загальної середньої освіти)

  І курс - переглянути

  ІІ курс - переглянути

  ІІІ курс - переглянути

  ІV курс - переглянути

  Лікувальна справа (на базі повної загальної середньої освіти)

  І курс - переглянути

  ІІ курс - переглянути

  ІІІ курс - переглянути

  Сестринська справа (на базі загальної середньої освіти)

  І курс - переглянути

  ІІ курс - переглянути

  ІІІ курс - переглянути

  ІV курс - переглянути

  Сестринська справа (на базі повної загальної середньої освіти)

  І курс - переглянути

  ІІ курс - переглянути

  ІІІ курс - переглянути

  Фармація

  І курс - переглянути

  ІІ курс - переглянути

  ІІІ курс - переглянути


  Форум


  Ми в Facebook


  Наш канал в Youtube


  На даний момент 6 гостей на сайті

  foot1

  foot2

  foot3

  Наша адреса:
  74300, м. Берислав,Херсонська область, вул.1 Травня, 173
  тел./факс: 8(05546) 7-48-80; 7-57-06–приймальна; 7-54-69; 7-53-77–черговий, e-mail: medicbhs@ukr.net