Загальна інформація

ЛІЦЕЙ БІОЛОГО-ХІМІЧНОГО ПРОФІЛЮ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«БЕРИСЛАВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ»

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ


За ініціативою директора комунального закладу «Бериславський медичний коледж» Херсонської обласної ради Володимира Петровича Кучера у 2012 році було створено структурний підрозділ вишу - ліцей природничо-метематичного напрямку (біолого-хімічного профілю), що забезпечило створення умов для здобуття старшокласниками поглиблених знань з профілюючих дисциплін – біології та хімії, здобуття освіти понад державний освітній мінімум, здійснення науково-практичної підготовки талановитої молоді до навчання у вищому навчальному закладі із забезпеченням конкретної сфери профорієнтації й можливостей у виборі майбутнього профілю вищої освіти. Навчальний заклад має 55-річну історію, і протягом цього періоду склалися традиції, відпрацьована високопродуктивна система викладацької діяльності, що забезпечує якісну профільну підготовку учнів.

Відповідальним за організацію навчально-виховного процесу ліцею у 2012 році було призначено Тетяну Вікторівну Срібну, завідувача відділення післядипломної освіти.

Протягом шести навчальних років діяльності ліцею освіту в ньому здобули 116 учнів. 83% випускників продовжили навчання у Бериславському медичному коледжі, інші стали студентами провідних вишів України, а саме: Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Запорізького державного медичного університету, Одеського державного екологічного університету, Херсонської державної морської академії, Херсонського державного університету, Херсонського державного аграрного університету, професійно-технічних закладів України тощо.

Протягом поточного навчального року, 2017/2018, у 8, 9, 10 класах навчаються 48 учнів.ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ

Для участі в конкурсному відборі абітурієнти подають особисто до Приймальної комісії коледжу наступні документи:

  • заяву на ім’я директора медичного коледжу, яка заповнюється учнем та одним з його батьків або офіційним опікуном при поданні документів;
  • копію свідоцтва про народження;
  • копію ідентифікаційного номера;
  • довідку з місця проживання та склад сім’ї;
  • табель успішності з оцінками за попередній клас 2017/2018 н.р. (з  високим  та  достатнім  рівнем  навчальних  досягнень);
  • медичну довідку про стан здоров’я за формою 0-86-1/0;
  • 4 кольорові фотокартки розміром 3x4 см ;
  • копії документів про пільги (для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС, інших категорій);
  • оригінали або копії грамот та дипломів Міжнародних, Всеукраїнських, обласних та міських олімпіад.ЗРАЗКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ДО ЛІЦЕЮ 2019 РОКУ

Викладачі ліцею


ВИКЛАДАЧІ ЛІЦЕЮ


Людмила Іванівна Драган - викладач дисципліни «Хімія», спеціаліст вищої категорії, старший викладач, голова циклової комісії викладачів загальноосвітніх дисциплін.

Методична проблема, над якою працює викладач: «Формування ключових компетентностей на заняттях з хімії через використання педагогічних інновацій».

Закінчила Херсонський педагогічний інститут Н.К.Крупської природничий факультет у 1976 році.

Педагогічний стаж - 42 роки.


Сергій Васильович Нижник – викладач дисципліни «Біологія», спеціаліст І кваліфікаційної категорії.

Методична проблема, над якою працює викладач: «Виявлення та формування соціальних мотивів навчання як основи формування успішної особистості випускника медичного коледжу».

Закінчив Мелітопольський педагогічний інститут біологічний факультет у 1995 році.

Педагогічний стаж - 21 рік.


Валентина Василівна Піскунова – викладач дисципліни «Біологія», голова циклової комісії викладачів природничо-наукової підготовки, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Науково-методична проблема, над якою працює викладач: «Застосування інноваційних технологій під час вивчення дисциплін «Біологія» та «Ріст і розвиток людини» для формування ключових компетентностей майбутніх молодших спеціалістів».

Закінчила Херсонський державний педагогічний інститут ім. Н.К.Крупської, природничий факультет у 1990 році.

Педагогічний стаж - 26 років.


Сергій Іванович Гуліда – викладач дисципліни «Математика», спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач.

Методична проблема, над якою працює викладач: «Формування ключових компетентностей студентів у процесі вивчення математики». Закінчив  Дніпропетровський педагогічний інститут фізичний факультет у 1980 році.

Педагогічний стаж - 36 років.


Ірина Анатоліївна Ушаньова - викладач дисципліни «Математика», спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Методична проблема, над якою працює викладач: «Формування математичної компетентності як органічної складової професійної компетентності особистості».

Закінчила Херсонський педагогічний інститут Н.К.Крупської, фізико-математичний факультет у 1982 році.

Педагогічний стаж - 34 роки.


Світлана Михайлівна Гаврилова – викладач дисциплін «Зарубіжна література» та «Художня культура», спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Методична проблема, над якою працює викладач: «Формування полікультурної компетентності студентів на заняттях зарубіжної літератури».

Закінчила Херсонський педагогічний інститут Н.К.Крупської факультет російської філології у 1983 році.

Педагогічний стаж - 33 роки.Валентина Вікторівна Дідик – викладач дисциплін «Правознавство», «Людина і світ», «Географія», викладач І кваліфікаційної категорії.

Методична проблема, над якою працює викладач: «Формування компетентностей студентів та ліцеїстів через активізацію пізнавальної діяльності на заняттях історії та географії». Закінчила Мелітопольський педагогічний інститут факультет «Географія» у 1998 році.

Педагогічний стаж - 24 роки.


Марина Олександрівна Іщенко – викладач дисципліни «Англійська мова», спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.

Методична проблема, над якою працює викладач: «Формування та розвиток комунікативної компетенції на заняттях української та англійської мови та літератури в контексті інноваційного простору».

Закінчила Херсонський державний університет інститут філології та журналістики у 2006 році.

Педагогічний стаж -10 років.


Аліна Миколаївна Юлдашева – викладач дисциплін «Українська мова», «Українська література», відповідальна за організацію навчального процесу ліцею (з січня 2015 року), завідувач відділення післядипломної освіти, викладач ІІ кваліфікаційної категорії.

Методична проблема, над якою працює викладач: «Проблемно-пошукові технології навчання як засіб активізації творчих здібностей студентів».

Закінчила Херсонський державний університет інститут філології та журналістики у 2012 році.

Педагогічний стаж - 6 років.


Людмила Петрівна Голубнича – викладач дисциплін «Фізика», «Астрономія», спеціаліст І категорії.

Науково-методична проблема, над якою працює викладач: «Формування ключових компетентностей студентів у процесі вивчення фізики».

Закінчила Херсонський державний педагогічний інститут, факультет фізики у 1975 році.

Педагогічний стаж - 37 років.


Олександр Орестович Дідик – викладач дисциплін «Фізика», «Інформатика», «Медреєстратор-користувач комп’ютерною технікою», викладач І кваліфікаційної категорії.

Методична проблема, над якою працює викладач: «Формування ключових компетентностей студентів та учнів ліцею у процесі викладання фізики, астрономії та інформатики».

Закінчив Херсонський педагогічний інститут фізико-математичний факультет у 2001 році.

Педагогічний стаж - 22 роки.


Людмила Василівна Сенченкова – викладач дисципліни  «Психологія», спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач.

Методична проблема, над якою працює викладач: «Ефективність організації і проведення самостійної поза аудиторної роботи студентів як засіб самостійного і творчого мислення студентів, їх інтелектуальних здібностей».

Закінчила Запорізький педагогічний інститут факультет педагогіки та психології у 1974 році.

Педагогічний стаж - 34 роки.


Світлана Іванівна Шаповалова – викладач дисципліни «Психологія», спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.

Методична проблема, над якою працює викладач: «Впровадження інноваційних підходів в реалізації змісту та методів викладання природничих дисциплін через гуманізацію навчального процесу».

Закінчила Херсонський державний університет, факультет психології у 2008 році.

Педагогічний стаж - 12 років.


Ірина Ігорівна Сергієнко – викладач дисциплін «Основи здоров’я», «Технології (Основи здоров’я та професійної медичної діяльності)», «Екологія», «Валеологія», спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії.

Методична проблема, над якою працює викладач: «Застосування методів інноваційних технологій в медицині при вивченні дисципліни «Фізіологія» з метою формування клінічного мислення у студентів».

Закінчила Одеський національний університет імені І.І.Мечникова біологічний факультет у 2011 році.

Педагогічний стаж - 6 років.


Ніна Василівна Глинянська – викладач дисципліни «Естетика», спеціаліст вищої категорії, практичний психолог-методист.

Методична проблема, над якою працює викладач: «Формування психологічного мислення та громадянської свідомості як ключової компетентності успішної особистості випускника медколеджу».

Закінчила Мелітопольський державний педагогічний інститут біолого-хімічний факультет у 1989 році та Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів психологічний факультет у 1996 році.

Педагогічний стаж - 29 років.


Ірина Володимирівна Федунова – викладач дисципліни «Фізична культура», спеціаліст І кваліфікаційної категорії.

Методична проблема, над якою працює викладач: «Створення ефективної оздоровчої системи в навчально-виховному процесі студентів».

Закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут, факультет фізичної культури у 1995 році.

Педагогічний стаж - 24 роки.


Олександр Васильович Жуковський – викладач дисципліни  «Захист Вітчизни», спеціаліст вищої категорії.

Методична проблема, над якою працює викладач: «Формування у студентів методологічного розуміння збереження здоров`я як суспільної цінності».

Закінчив Дніпропетровський інститут фізичної культури факультет фізичного виховання і спорту в 1976 році.

Педагогічний стаж – 25 років.


Павло Євгенійович Смірнов – викладач дисципліни «Латинська мова»,  спеціаліст.

Методична проблема, над якою працює викладач: «Використання активних методів навчання на заняттях з дисциплін фармацевтичного  циклу».

Закінчив Запорізький державний медичний університет фармацевтичний факультет у 2014 році.

Педагогічний стаж – 6 років.Аліна Едуардівна Литвинова – викладач дисципліни «Кліматотерапія», спеціаліст.

Методична проблема, над якою працює викладач: «Засоби формування клінічного мислення у студентів під час підготовки середнього медичного персоналу».

Закінчила Бериславський медичний коледж у 2014 році; Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського у 2016 році.

Педагогічний стаж – 3 роки.


Євгенія Павлівна Коваленко – викладач дисципліни «Технології (Медицина. Загальний догляд за хворими)»,  спеціаліст.

Навчається в Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова на біологічному факультеті.

Педагогічний стаж – 3 роки.

Олена Володимирівна Кобзєва – викладач дисципліни «Музичне мистецтво», спеціаліст І кваліфікаційної категорії.

Закінчила Мелітопольський державний педагогічний університет факультет музики у 1999 році.

Педагогічний стаж – 25 років.

Учням

Списки учнів ліцею - Переглянути

Загальні правила для ліцеїстів - ПереглянутиФорум


Ми в Facebook


Наш канал в Youtube


На даний момент 19 гостей на сайті

foot1

foot2

foot3

Наша адреса:
74300, м. Берислав,Херсонська область, вул.1 Травня, 173
тел./факс: 8(05546) 7-48-80; 7-57-06–приймальна; 7-54-69; 7-53-77–черговий, e-mail: medicbhs@ukr.net