Комунальний заклад

  Бериславський медичний коледж

  Херсонської обласної ради

       

  Директор

  Директор комунального закладу «Бериславський медичний коледж» Херсонської обласної ради Володимир Петрович Кучер, викладач математики, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання - «викладач-методист», має 29 років педагогічного стажу, випускник Херсонського державного педагогічного інституту імені Н.К.Крупської за спеціальністю "Математика", у 2010 році здобув освіту в Запорізькому приватному класичному університеті за спеціальністю "Управління навчальним закладом".

   Кучер Володимир Петрович має високий рівень професіоналізму, досконало володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовує та поширює в освітньому середовищі. Працює над проблемою: «Розвиток креативності студентів на заняттях математики в умовах підготовки конкурентоспроможного випускника».

   Володимир Петрович вміє продукувати оригінальні ідеї, застосовує нестандартні форми проведення занять та забезпечує високу результативність роботи. Особливу увагу приділяє роботі з обдарованими студентами. Впроваджує в практику задачі творчого та нестандартного характеру, вміє зацікавити студентів та знайти способи для підвищення їх інтересу до навчального процесу. Ефективно використовує сучасні інформаційні технології, можливості Інтернету. Велику увагу приділяє формуванню у студентів загальнонавчальних умінь, культури мовлення, чіткості і точності думки, критичності мислення.

   Великого значення Володимир Петрович надає розвитку логічного мислення студентів з використанням інформаційних технологій. Особливу увагу приділяє створенню найсприятливіших умов для навчання, виховання і розвитку, враховує індивідуальні особливості, нахили, інтереси студентів.

   Володимир Петрович постійно працює над вдосконаленням своєї педагогічної майстерності, вивчає педагогічний досвід своїх колег та є наставником для  молодих викладачів, ним підготовлено ряд методичних, предметних доповідей, методичних розробок.

  Викладач створює сприятливий мікроклімат у навчально-виховному процесі коледжу, дотримується демократичного стилю у спілкуванні, норм педагогічної етики, тактовний, відповідальний, користується авторитетом серед колег та студентів.

   

  ОСВІТА В НАЙКРАЩИХ МЕДИЧНИХ ТРАДИЦІЯХ

   Бериславський медичний коледж – провідний вищий медичний навчальний заклад Півдня України, який працює в регіоні вже понад 50 років, здійснює підготовку кадрів освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямами: «Лікувальна справа», «Сестринська справа», «Фармація».

  Бериславський медичний коледж стрімко розвивається: нещодавно відкрито центр практичного навчання на базі районної лікарні, в якому студенти мають змогу удосконалити власні уміння та навички, понад чотири роки вуз активно співпрацює з медичними вищими школами Польщі, відкрито ліцей біолого-хімічного профілю, також коледж став осередком зберігання найкращих медичних традицій, адже тут працюють провідні лікарі та медичні сестри Бериславщини, а їх досвід та мудрість переймають молоді викладачі-інтерни, яких адміністрація вишу активно підтримує.

   Результатом такої злагодженої діяльності є чудові багаторічні показники складання випускниками медичних ліцензійних іспитів «Крок» (метою даної перевірки є встановлення відповідності рівня професійної компетентності випускника необхідному рівню згідно з вимогами Державних стандартів вищої освіти, уміння застосовувати знання і розуміння фундаментальних біомедичних наук та основних медичних дисциплін, які є найважливішими для забезпечення допомоги хворому), перемоги у регіональному конкурсі професійної майстерності «Краща медична сестра», «Кращий фельдшер», подяки та почесні грамоти у конкурсах студентських наукових робіт.

   Багато випускників Бериславського медичного коледжу стали талановитими фахівцями  медичної галузі, керівниками медичних закладів - і все це завдяки висококваліфікованим викладачам, справжнім професіоналам, які передають свої знання майбутнім медикам. Педагогів та студентів об’єднує повага та гордість за свою рідну Alma mater, жага до знань та науки.

   Якщо Ви вирішили поєднати своє життя з медициною, не втрачайте шансу, приєднуйтесь до дружньої великої родини Бериславського медичного коледжу, обирайте щасливе майбутнє разом із нами.

   Ми готуємо професіоналів.

  Володимир Петрович Кучер,

  директор комунального закладу "Бериславський медичний коледж" Херсонської обласної ради

  Адміністрація

  Якомога більше вимоги до людини, але водночас і якомога більше поваги до неї!
  А.Макаренко

   

   

            Володимир Петрович Кучер,

  директор коледжу,

  злагоджено працює з адміністративною командою однодумців:

   

   

   

   

   

  Роман Миколайович Запорожець -

  заступник директора з навчальної роботи;

   

   

   

   

   

   

   

  Марина Борисівна Лященко -

  завідувач методичного кабінету;

   

   

   

    

   
   
   
   
  Владислав Валентинович Балакін -
  завідувач виробничою практикою;

   

   

   

   

   

        Галина Геннадіївна Аркушенко -

  завідувач відділення "Лікувальна справа";

   

   

   

   

   

   

   Срібна Тетяна Вікторівна -

  завідувач відділення післядипломної освіти; 

   

   

   

   

  Ірина Ігорівна Кобельчук -

  завідувач відділення "Сестринська справа. Фармація" 

   

   

   

   

   Іван Мирославович Блінда -

  заступник директора з адміністративно-господарської частини 

   

   

   

  Це люди, яких об'єднує інтелект, компетентність, володіння необхідною інформацією, яка допомагає долати напругу щоденної роботи. Їх згуртовує єдина і благородна мета - навчання та виховання творчих, ініціативних, креативних майбутніх спеціалістів в медичній галузі. Завдяки їхньої активності і цілеспрямованості вирішуються усі питання, які неминуче постають у процесі роботи, координується різноманітний світ стосунків у викладацькому, студентському та батьківському колективах.

   

  У підготовці високоосвічених фахівців медичної галузі  адміністрації та педагогічному колективу  значну допомогу надає профспілкова організація на чолі з профспілковим комітетом.

  Профспілковий комітет, очолюваний Ларисою Миколаївною Глушковою, велику увагу  у своїй роботі приділяє питанню захисту колективних інтересів через колективний договір, захисту соціальних гарантій працівників та студентів, питанням охорони праці,  забезпечення нормальних умов праці та відпочинку, дотримання законодавства в своїй діяльності.

  Для успішного вирішення цих питань, а також питань культурно-масової, спортивно-оздоровчої роботи, організації відпочинку працівників та студентів у профспілковому комітеті, сформовані відповідні комісії, такі як:

  1. організаційно-інформаційна;
  2. культурно-масова;
  3. охорона праці;
  4. спортивно-оздоровча;
  5. соціально-економічного захисту.

  Ці комісії очолюють досвідченні працівники коледжу, педагоги: Клікушина Я.А., Попельнюк М.В., Жуковський О.В., Шевченко А.О., Дудчак Т.В.

  За фінансову діяльність профспілкового комітету відповідає Дідик В.В.

   

  Питаннями заробітної плати, контролем за ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, веденням обліку майна, обліком витрат та виконанням кошторисів займається колектив бухгалтерії на чолі з головним бухгалтером, досвідченим спеціалістом Матвієнко Світланою Леонідівною.

  Під її керівництвом успішно працюють бухгалтери: Світлана Володимирівна Липова, Альона Вікторівна Ізотова, Ірина Іванівна Яковлєва, економіст Самойленко Катерина Сергіївна та фахівець з публічних закупівель Зайцева Олена Вікторівна.

   

  За юридичним аспектом життя слідкує юрисконсульт Бондаренко Тетяна Василівна.

  До її основних завдань належить:

  - розробка або  перевірка  документів правового характеру;

  - методичне керівництво правовою роботою коледжу;

  - участь у розробленні, виконанні заходів для зміцнення господарської, договірної, фінансової та трудової дисципліни;

  -  проведення правової роботи зі студентами.

  Юрисконсульт інформує: відповідно до вимог чинного законодавства України, а саме ст. ст. 30, 32, 34, 202, ч. 2 ст. 203 Цивільного кодексу України,  право на укладання договору про підготовку молодшого спеціаліста між навчальним закладом та студентом має особа, яка набула повної цивільної дієздатності (досягла 18 років або в інших випадках, передбачених законом). Таким чином, якщо майбутній студент є неповнолітнім, замовником його навчання та стороною у договорі виступають його батьки або законні представники.

   

  Поряд з адміністрацією щоденний внесок у навчально-виховний процес робить секретар Мамедова Маргарита Олегівна,  яка досконало володіє знаннями про роботу з сучасною оргтехнікою, складанням різноманітної документації, допомагає заступнику директора з навчальної роботи під час організації розкладу занять, іспитів, заліків,  веденням навчально-облікової документації.

   

   

   

  Працевлаштування випускників

   

  Керівник підрозділу зі сприяння працевлаштування випускників навчального закладу Тетяна Олександрівна Повидиш сприяє працевлаштуванню випускників, інформує випускників вищого навчального закладу про вакантні місця, що відповідають їх фаховій підготовці, разом з радою по працевлаштуванню здійснює розподіл випускників  на робочі місця, проводить постійний аналіз попиту і пропозицій на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює вищий навчальний заклад, співпрацює з потенційними роботодавцями і забезпечує оперативне заповнення вільних вакансій.

   

  Підбір кадрів – найвідповідальніший етап в управлінні персоналом. Підбір якнайкращих кадрів – складний і багатоетапний процес, що включає науково-обгрунтовані принципи і методи роботи. Саме цим завданням і займається інспектор з кадрів Бериславського медичного коледжу – Тетяна Іванівна Мостова.

  Головні задачі кадрової служби представлені у вигляді наступних етапів роботи з персоналом: 
  1. Планування кадрів.
  2. Відбір кадрів.
  3. Визначення зарплати і пільг.
  4. Професійна адаптація.
  5. Навчання персоналу.
  6. Атестація кадрів.
  7. Перестановка кадрів.
  8. Підготовка керівних кадрів.
  9. Соціальний захист персоналу.
  10. Юридичні і дисциплінарні аспекти.

   

  Історія закладу

  Турбота про людину має стати сенсом
  життя кожного!

  Бериславський медичний коледж розпочав свою діяльність у 1962 році, про що свідчить наказ Херсонського обласного Управління охорони здоров’я від 10 серпня 1962 року №187.

  Ініціаторами його створення були головний лікар Бериславської центральної районної лікарні Дремух Артем Сергійович та начальник медичної служби Кагадій В’ячеслав Микитович.

  Коледж сьогодні

  Бериславський медичний коледж здійснює свою діяльність на підставі Статуту, затвердженого рішенням ХХІІІ сесії п’ятого скликання Херсонської обласної ради № 619 від 27.05.2008 року, (державна реєстрація від 08.07.2008 року, номер запису 14811050009000359), погодженого з Міністерством освіти і науки України 25.06.2008 року, Міністерством охорони здоров’я України 23.06.2008 року, управлінням охорони здоров’я Херсонської обласної державної адміністрації 09.06.2008 року, управлінням освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації 09.06.2008 року, на підставі Концепції освітньої діяльності розвитку комунального закладу «Бериславське медичне училище» Херсонської обласної ради, погодженого з управлінням охорони здоров’я Херсонської обласної державної адміністрації 18.03.2010 року.

   

  У Бериславському медичному коледжі здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст».

  Напрям 22 Охорона здоров'я.

         Спеціальність 223 Медсестринство.

         Спеціалізація. Сестринська справа. Лікувальна справа

  Напрям 22 Охорона здоров'я.

         Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація.

  Підготовка фахівців проводиться на основі базової та повної загальної середньої освіти.

  На даний час коледж володіє навчально-матеріальною базою, яка забезпечує здорові і безпечні умови навчання, праці і виховання. Теоретичні і практичні заняття проводяться в чотириповерховому навчальному корпусі в 42 кабінетах, 12 аудиторіях, відеозалі, актовій залі, а також у навчально-практичниому комплексі, розташованому на території Бериславської районної багатопрофільної лікарні.
  Забезпеченість кабінетами та лабораторіями складає 100%. Кабінети естетично оформлені, в них є достатня кількість медичного обладнання для забезпечення робочих місць студентів і виконання навчальних планів і програм. Для проведення практичних занять повністю відремонтовані навчальні кабінети хірургічного корпусу, зокрема операційний блок, які оснащені новопридбаними муляжами, інструментарієм.
  У кожному кабінеті і лабораторії створені комплекси навчально-методичного забезпечення. В кабінетах доклінічної практики обладнані зони професійного тренінгу, робочі місця для відпрацювання практичних навичок.

   У навчальному корпусі розміщена бібліотека з книжковим фондом майже 19 тисяч примірників, електронна бібліотека, читальний зал на 30 місць.

  Щорічно фонд бібліотеки оновлюється шляхом поповнення новими підручниками професійного спрямування, періодичними виданнями. Повністю укомплектовано  блок навчальних підручників на СD-дисках. На допомогу студентам діє Інтернет-бібліотека, що дає можливість використовувати сучасні джерела інформації, матеріали навчальних комплексів, розроблених викладачами з дисциплін згідно чинних навчальних планів.

  Коледж має актову залу для заняття колективів художньої самодіяльності та проведення дозвілля молоді, спортивний зал, буфет на 50 місць.

  a2Очолює навчальний заклад Кучер Володимир Петрович – енергійний керівник, талановитий організатор, викладач-методист. З ініціативи керівника сучасного типу та завдяки його наполегливості в коледжі модернізовано навчально-виховний процес. Під його керівництвом колектив закладу активізував роботу по зміцненню навчально-матеріальної бази. За короткий період проведено естетичне та технічне переобладнання навчального корпусу, адміністративних приміщень, всіх навчальних кабінетів та лабораторій. Відбувся капітальний ремонт гуртожитку для іногородніх. Проведена газифікація навчального закладу, замінено водоканалізаційні комунікації. В 2009 році директора коледжу Кучера В.П. було відзначено високою нагородою – Почесною грамотою Міністерства охорони здоров'я України за багаторічну сумлінну працю та особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців.
   Велика увага в коледжі приділяється питанню впровадження нових технологій навчального процесу. Зокрема, для проведення занять задіюються 47 персональних комп’ютерів сучасного типу, переважна більшість з яких придбані протягом останніх років, більшість кабінетів оснащена сучасною відео- та проекційною апаратурою. Викладачі коледжу активно працюють над створенням та застосуванням в навчальному процесі кредитно-модульної технології навчання, навчальних та контролюючих комп’ютерних програм, навчальних відеофільмів.

  Наразі в коледжі навчається 564 студентів. За спеціалізацією «Лікувальна справа» - 238 осіб, «Сестринська справа» - 238 осіб, за спеціальністю «Фармація, промислова фармація» - 88 осіб.
  Функціонують 7 циклових комісій, які очолюють досвідчені викладачі з профільною освітою і кваліфікаційною категорією:

  • загальноосвітньої підготовки;
  • гуманітарної та соціально-економічної підготовки;
  • природничо-наукової підготовки та фізичного виховання;
  • професійно-практичної підготовки (хірургія, акушерство, гінекологія);
  • професійно-практичної підготовки (медсестринство у внутрішній медицині);
  • професійно-практичної підготовки (терапія);
  • фармацевтичних дисциплін.

  Студенти Бериславського медичного коледжу проходять практику на базах лікувально-профілактичних закладів та в лікарнях міст Херсона, Каховки, Нової Каховки, Чаплинки, Скадовська, Великої Олександрівки, Нововоронцовки, Великолепетихи, Горностаївки, Олешків.
  Але найбільш тісна співпраця єднає медичний коледж з комунальною установою «Бериславська центральна районна лікарня».
  Керівники лікувальних закладів позитивно оцінюють підготовку випускників коледжу, їх рівень організаторських здібностей, активну участь в громадському житті та трудову дисципліну.
   Впродовж останніх років на обласних конкурсах “Кращий за фахом” студенти постійно ставали призерами. 
  В коледжі сформувався кваліфікований педагогічний колектив, який нараховує 80 викладачів. Навчальний процес забезпечують викладачі, які мають вищу медичну або педагогічну освіту. 80 % викладачів мають стаж роботи в практичній охороні здоров’я від 10 до 20 років.
  Допомагають в організації та забезпеченні навчально-виховного процесу лаборанти та адміністративно-господарський персонал, чисельність якого складає 39 осіб.
  Педагогічний колектив коледжу спрямовує виховну роботу на формування та розвиток особистості майбутнього медичного працівника. Ведеться постійна, цілеспрямована робота щодо попередження правопорушень серед студентів, зміцнення трудової дисципліни. Як наслідок – відсутність грубих правопорушень в колективі впродовж багатьох років.  
  Добре налагоджена робота по організації дозвілля молоді. В коледжі систематично проводяться дискотеки, вечори-конкурси, святкові концерти. В гуртках художньої творчості задіяно близько 60% студентів.

  У коледжі працюють предметні гуртки, в яких студенти поглиблюють знання із загальноосвітніх, фундаментальних, спеціальних дисциплін, оволодівають методикою проведення науково-дослідницької діяльності.

  Не менш важливим є робота у спортивних гуртках і секціях, заняттями в яких охоплено 15 % студентів. У плані спартакіади коледжу щорічно проводяться змагання з легкої атлетики, волейболу, баскетболу, ритмічної гімнастики та інших видів спорту. Студенти коледжу беруть активну участь в районних та обласних змаганнях, в Спартакіаді серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

   

   

   

   

   

   

  Викладачі

  Педагогічний колектив

  Склад педагогічних працівників навчального закладу нараховує 64 викладача, більшість яких мають вищу і І категорію, звання «Викладач-методист», «Старший викладач». У складі педагогічного колективу працюють 24 викладачів-сумісників - провідні лікарі лікувального закладу міста.
  Викладачі постійно працюють над підвищенням професійної майстерності та ділової кваліфікації, спрямовують свою педагогічну діяльність на формування творчої, ініціативної молоді.

  foot1

  foot2

  foot3

  Наша адреса
  74300, м. Берислав, Херсонська область,  вул.1 Травня, 173
  тел./факс:  8 (05546) 7- 48- 80;  7- 57- 06 – приймальна; 7- 54 - 69;  7- 53 - 77 – черговий,
  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  © 2019 Бериславський медичний коледж